Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kainuun hyvinvointi-, eripura- vai suhmurointialue?

Hallitus antoi esityksensä sote-uudistuksesta eduskunnalle 8.12.2020. Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimin järjestämisen uudistamisen esityksen pohjalta 23.6.2021. Laki tuli voimaan 1.7.2021.

Kaikki nämä asiakirjat ovat olleet ajallaan saatavissa ja tulevan lain edellyttämiin valmistautumistoimenpiteisiin on ollut mahdollista ryhtyä hyvissä ajoin etukäteen eritoten, kun tiedossa on ollut nopealla aikataululla toteutettava uudistus. Useilla alueilla valmistelutyö aloitettiinkin hyvissä ajoin.

Kainuun kansanedustajat Tuomas Kettunen (kesk.), Raimo Piirainen (sd.) ja Merja Kyllönen (vas.) ovat kaikki hallituspuolueiden edustajia. Vähintä mitä heiltä olisi voinut odottaa, on viestin tuominen omaan maakuntaansa. Kainuussa päätettiin, ettei mihinkään toimiin ryhdytä ennen kuin laki tulee voimaan. Tiedon saannista asia ei olisi pitänyt olla kiinni.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vate toteaa: "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Kainuun pelastuslaitos, Kainuun kunnat ja sidosryhmät sopivat 4.6.2021 määräaikaisen valmistelujohtajan palkkaamisesta Kainuun hyvinvointialueen valmistelutehtävään, rekrytoinnin valmisteluryhmän nimeämisestä ja siitä, että Kainuun soten yhtymähallitus päättää valmistelujohtajan valinnasta. Vasta myöhemmin ilmeni, ettei Kainuun soten yhtymähallituksella ole toimivaltaa valita määräaikaista valmistelujohtajaa, vaan päätösvalta lain mukaan asiassa on väliaikaisella valmistelutoimielimellä."

Ihmettelen suuresti asiaa. Tämä asia on täytynyt olla niin kainuulaisilla kansanedustajilla, Kainuun sote -kuntayhtymän johtajalla, Pela-johtajalla, kuntien johtajilla tiedossa kuin myös Vaten ja valmisteluryhmän saatavilla. Kyse ei olisi pitäisi olla mistään yllätyksellisestä eikä uudesta tiedosta.

Avoimuudesta Kainuun vasemmisto Jouko Korhosen johdolla toteaa Kainuun Sanomissa "Kun Vate otti homman itselleen, avoimuus meni". Mikä avoimuus? Sillä, että Vate teki valmisteluryhmän esityksestä poikkeavan päätöksen, ei ole mitään tekemistä avoimuuden kanssa. Prosessi ei ole ollut avoin alkujaankaan.

Avoimuus olisi toteutunut ainoastaan laittamalla tehtävä julkiseen hakuun, kuten useilla muilla alueilla on menetelty. Laki ei ole sitä edellyttänyt, päätösvalta on ollut alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yleinen tietämättömyys niin poliittisten päättäjien kuin viranhaltijoiden taholta lain kirjaimesta ja niistä toimenpiteistä, joihin olisi pitänyt ryhtyä jo ajat sitten ihmetyttää itseäni suuresti. Tietoa on ollut saatavilla. Viranhaltijoiden tehtävänä on tiedon välittäminen maallikoista koostuville poliittisille päättäjille.

Prosessi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että viranhaltijoista koostuva Vate päätyi ratkaisussaan ansioituneeseen poliittiseen luottamishenkilöön ansioituneen viranhaltijan sijaan, mikä on varsin poikkeuksellinen päätös. Päätöksestä nyt julkisuudessa syytetään poliittisia luottamushenkilöitä.

Itse päätöstä ei kyseenalaisteta, mutta päätösprosessi kylläkin.

Kysynkin avoimesti kaikilta Kainuun kansanedustajilta, kuntien johtajilta ja sote-kuntayhtymän johtajalta, Pela-johtajalta, puolueiden piirien puheenjohtajilta: Ettekö todellakaan olleet tietoisia asiain tilasta ennen kuin 1.7.2021 – jos sittenkään?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hannu Suutari

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä