Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kainuun sote rikkoo palvelumaksulakia

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Myös palveluasumisen vuokrakustannus sisältyy lakiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tänä vuonna voimaan tulleen asiakasmaksulain 7 c § sisältää pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusteet.

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa mainitut vähennykset. Palvelua saavan asiakkaan asiakasmaksu tulee määritellä siten, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 164 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelilaissa kunnan/kuntayhtymän tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.

Kunnan/kuntayhtymän on lain mukaan selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomessa laki on sama kaikille. Tämä kyseinen palvelumaksulaki pitää yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan kuulua myös palvelusetelillä ostettavaa samaa palvelua.

Tämä ei toteudu Kainuun alueella, joten Kainuun sote rikkoo lain henkeä ja on päättänyt asettaa samassa palveluyksikössä palveltavat eriarvoiseen asemaan.

Palvelusetelillä osittain maksettavan palvelun hinta on Kainuussa noussut, viime joulukuusta alkaen, noin 200 euroa/kk ja nousee ensi vuoden alkuun mennessä Kajaanissa vielä lisää noin 450 euroa/kk eli yhteensä noin 650 eurolla ja yli 20 prosenttia reilussa vuodessa.

Nämä korotukset ovat seurausta hoitajamitoituslaista. Kainuussa tämä peritään vain palveluseteliasiakkailta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun sote on nostanut palvelusetelin arvoa vain yhden kerran nyt 1.8. ainoastaan 3 euroa/päivä eli n. 90 euroa/kk, kun sen olisi pitänyt tehdä kuten Oulussa ja Kymsotessa, joissa palveluseteliasiakkaalle lasketaan palveluseteli niin, että myös hänelle jää palvelulain mukainen osuus tuloistaan itselleen.

Kainuussa on paljon tapauksia, jossa jo aiemmin kyseistä hoitoa kipeästi tarvitsevan asiakkaan pienikin varallisuus on joka kuukausi pienentynyt, ja hoitoa varten on jouduttu myymään hänen omaisuuttaan, asunnosta lähtien.

Näin on käynyt, vaikka asiakkaan menot on supistettu ainoastaan hoivapalvelun ostoon omavastuuosuudella ja palvelusetelillä, lääkärin määräämiin lääkkeisiin sekä hoitopalveluyksikössä käyviin esimerkiksi jalkahoitoihin sekä ehkä vielä hiusten leikkauksiin. Ei muuhun.

Nyt tämä onneton kehitys jyrkkenee Kainuussa, vaikka sen pitäisi olla toisinpäin.

Kainuun soten vastaus asiaan on, että pitää luopua palvelusetelistä ja luovuttaa asiakas täysin soten vastuulle, jolloin palvelumaksulaki toteutuu. Näin ovat monet joutuneet pakosta tekemäänkin. Se ei ole oikein.

Palveluseteli on eduskunnan säätämä vaihtoehtoinen palvelumuoto ja palvelumaksulain kirjaimen tulisi mielestäni koskea myös heitä.

Meillä on myös yhdenvertaisuuslaki. Jos yhdenvertaisuutta sen mukaan punnittaisiin oikeusasteissa, niin Kainuun sotenkin tulisi muuttaa tältä osin päätöksiään.

Erikoista tässä on se, että palvelulakia noudattava kuntayhtymä, Kymsote, saa menetetyt maksutulot takaisin korotettuina valtionosuuksina, joten tästä ei pitäisi koitua kuntayhtymälle oikein toimien kustannuksia.

Eero Suutari

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä