Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kaivoslain muutosehdotusta korjattava

Hallituksen esitys kaivoslain muuttamisesta on eduskunnan käsiteltävänä.

Myönteistä on, että esitetyt muutokset vahvistavat kuntien mahdollisuuksia päättää, haluavatko ne kaivosten toimivan kunnan alueella. Kaivosluvan edellytyksenä olisi kunnan hyväksymä yleis- tai asemakaava.

Suomi tarvitsee sekä kaivosteollisuutta että matkailua. Yksi Suomen matkailun vahvuuksista on puhdas luonto. Kaivokset ja puhdas luonto sopivat huonosti yhteen. Kaivostoiminta ei sovi luontoarvoiltaan ainutlaatuisiin ja herkkiin paikkoihin. Kaivosten avaaminen uhkaa tällaisia paikkoja muun muassa Kuusamossa ja Kolarissa sekä Saimaan vesialueen lähellä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallitusohjelmaan on kirjattu kaivoslain muuttamisen yhdeksi tavoitteeksi parantaa kaivosluvan ja ympäristöluvan yhteensovittamista. Sitä lakiehdotus ei tee.

Lainsäädäntö ei ohjaa tehokkaasti kaivos- ja ympäristölupamenettelyn yhteensovittamista. Nykyisin on mahdollista hakea kaivoslupaa jo ennen kuin kaivoshankkeelle on myönnetty ympäristölupa, eikä lakiehdotuksessa ole korjattu tätä puutetta. On välttämätöntä, että kaivoshankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ennen kaivosluvan myöntämistä.

Kaivoslakiin tulee lisätä säännös, jonka mukaan kaivosluvan edellytyksenä tulee olla kaivoshankkeelle myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa.

Lakiehdotus ei sisällä intressivertailua koskevaa säännöstä. Kun aluetta kaavoitetaan kaivostoimintaan, kaivosten aiheuttamia riskejä ja haittoja alueella jo toimiville elinkeinoille ei ole vielä mahdollista arvioida riittävällä tavalla. Hyötyjen ja haittojen välistä punnintaa lupaharkinnassa ei ole mahdollista tehdä ilman intressivertailua. Sitä koskeva nimenomainen säännös on välttämätöntä lisätä kaivoslakiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ennen lain voimaantuloa jätetyille lupahakemuksille on lakiehdotuksessa asetettu viiden vuoden siirtymäaika. Se on liian pitkä. Uuteen sääntelyyn tulee siirtyä nopeammalla aikataululla. Siirtymäaika tulee joko kokonaan poistaa lakiehdotuksesta tai vähintäänkin lyhentää se kahteen vuoteen.

Sami Hämäläinen

lakimies, varatuomari

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä