Mielipiteet

Kirjoittajan mukaan on ymmärrettävää, että kylät alkavat kiivaasti vastustaa aina kun koulujen lakkauttaminen nousee esille. Kuvituskuva Vuolijoen koululta. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Lukijan mielipide: Kouluverkosta, kuntataloudesta ja yhdenvertaisuudesta

Suomessa eletään matalan syntyvyyden aikaa, joka väistämättä johtaa siihen, että palveluverkkoja täytyy merkittävästi supistaa.

Jos päättäjät eivät pysty tekemään supistamista koskevia päätöksiä, johtaa se ylitsepääsemättömiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Kajaanissa valitettavasti päättäjät eivät ole osanneet tehdä riittävän ajoissa taloudellisesti kestäviä päätöksiä, vaan kaupunki on käyttänyt rahaa palvelujen tuottamiseen enemmän kuin sitä on tuloina tullut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tämä on tuonut kaupungille maineen Suomen toiseksi velkaantuneimpana kuntana per asukas.

Perusopetusta koskevat päätökset ovat vaikeita, sillä me kaikki tiedämme, mikä merkitys koululla on kylälle.

Kajaanin kaupungin sivistystoimen viranhaltijat ovat kaupunginhallituksen pyynnöstä laatineet esityksen talouden tasapainottamiseksi sivistystoimen osalta.

Esityksessä tarkastellaan nykyistä kouluverkkoa suhteessa merkittävästi aleneviin oppilasmääriin ja tältä pohjalta viranhaltijat ovat laatineet ehdotuksen kouluverkon supistamiseksi siten, että se vastaa tulevaisuudessa pieneneviä oppilasmääriä.

Perusopetusta koskevat päätökset ovat vaikeita, sillä me kaikki tiedämme, mikä merkitys koululla on kylälle. Tämän takia onkin ymmärrettävää, että kylät alkavat kiivaasti vastustaa aina kun koulujen lakkauttaminen nousee esille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

On tärkeää, että kaupungin luottamustehtäviä hoitavat henkilöt tarkastelevat asioita koko kaupungin etu mielessä.

Näin näyttää käyneen myös Vuolijoella, jossa jälleen kerran on ryhdytty voimakkaasti ”kampanjoimaan” koulun puolesta, mikä käy ilmi Teuvo Hatvan, Fanni Karjalaisen ja Risto Oikarin mielipidekirjoituksesta ”Vuolijoen koulu ylläpitää kylän elinvoimaa” (KS 12.3.2024).

On tärkeää, että kaupungin luottamustehtäviä hoitavat henkilöt tarkastelevat asioita koko kaupungin etu mielessä ja huolehtivat samalla siitä, että kajaanilaisia kohdellaan yhdenvertaisesti asuinalueesta tai kylästä riippumatta.

Kajaanin kaupungin päättäjät ratkaisevat kaupungin tulevaisuuden. Pahin vaihtoehto veronmaksajan näkökulmasta on kuntaveron nostaminen.

Tämä saattaa johtaa siihen, että Kajaanin väestötappio entisestään kasvaa vireimpien muuttaessa muualle kuntiin, joissa verotus ja velkaantuneisuus ovat alhaisempia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jos kouluverkosta ei saada säästöjä, niin mistä löytyvät korvaavat säästöt?

Seija Blomberg

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä