Mielipiteet

Lukijan mielipide: Metsästäjiä ei saa unohtaa

Suomessa on yli 300 000 metsästäjää. Oulun alueella metsästäjiä on noin 40 000 ja Kainuun alueella lähes 16 000, mikä on yli viidennes Kainuun asukasluvusta.

Metsästäjät tekevät vapaaehtoista työtä yhteiskunnan hyväksi suorittamalla riistalaskentoja ja tarjoamalla viranomaisille virka-apua suurriistan osalta. He esimerkiksi jäljittävät ja karkottavat liikenteessä loukkaantuneita tai vaaraa aiheuttavia hirvieläimiä ja suurpetoja.

Metsästäjät hoitavat ja seuraavat riistakantoja. Hirvieläinten pyynnillä hoidetaan riistakantoja, mikä estää vahinkoja metsänomistajille ja liikenteelle. Metsästäjät ylläpitävät valtaosin suurpetojen havainnointijärjestelmää ilmoittamalla havainnoistaan suurpetoyhdyshenkilölle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pienpetojen pyynti on yksi metsästäjän merkityksellisimmästä tehtävistä. Tällöin puhutaan lähinnä supikoirien, kettujen, näätien ja minkkien pyynnistä. Tämä metsästys mahdollistaa luonnonmonimuotoisuuden antamalla pesimisrauhan uhanalaisiksi ja lähes kadonneille lintulajeille.

Olen vahvasti sitä mieltä, että metsästäjää ja metsästystä tarvitaan tulevaisuudessakin. Kannanhoidollista metsästystä tarvitaan, jotta lajit pysyvät puhtaina ja käyttäytyvät lajityypillisesti.

Vaaliteemoissani olen ottanut esille myös metsästyksen merkityksen hyvinvoinnin näkökulmasta. Luonnossa liikkuminen ja metsästysharrastus tuovat omalta osaltaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä suurelle osalle suomalaisia.

Tarvitsemme Suomessa entistä enemmän harrastuksia, joissa ylisukupolvisuus ilmenee. Metsästys on oiva esimerkki ylisukupolvisesta harrastuksesta ja yhdessä tekemisestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näen metsästyksessä myös opetuksellisen näkökulman lajien ja metsätyyppien tunnistamisesta sekä lainsäädännön osaamiseen. Se kehittää keskittymisen ja tarkkaavuuden taitoja ja sosiaalista kanssakäymistä.

Olen sitoutunut pitämään metsästäjän puolta tulevalla vaalikaudella. Metsästyksen ja metsästäjien tekemän vapaaehtoistyön arvostaminen ja mahdollistaminen tulee jatkua tulevaisuudessa.

Marika Hannula

Metsästäjä Anne Kiviluoto hiihtämässä metsäsuksilla Kuhmossa Vepsäntien varrella olevalla alueella. Tällä kertaa teeriä ei näkynyt.