Mielipiteet

Lukijan mielipide: Palkkatukiuudistus musertaa työpajatoimintaa

Palkkatuen lainsäädännön uudistaminen on vähentämässä merkittävästi haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen liittyviä palveluita kolmannella sektorilla.

Hallituksen esityksessä järjestötoimijoiden 100 prosentin palkkatukeen tehdään rajoituksia. Ennakoitu palkkatuetun toiminnan kauppavaikutus on kuitenkin käytännössä täysin epätodennäköinen. Mahdollinen kauppavaikutus ja kilpailun vääristyminen pitää arvioida tapauskohtaisesti. De minimis -ehtoa ei tule soveltaa kolmannen sektorin kohdalla.

Jos esitys hyväksytään tällaisenaan, kolmannen sektorin mahdollisuudet tarjota myös muita työllisyys-, valmennus- ja kuntoutuspalveluita vähenevät. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys ja kokonaistilanne heikkenevät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työpajatoimintaa on tällä hetkellä noin 90 prosentissa Suomen kunnista, ja vuonna 2021 valmentautujia oli työpajoilla yhteensä yli 22 000. Palkkatuettu työ on työpajojen kolmanneksi yleisin valmennuspalvelu. Toiminnan vaikuttavuus on hyvä. Palkkatukityöllistäminen on auttanut rakentamaan mielekkäitä työelämäpolkuja tuhansille valmentautujille, joista osa on ollut työelämän piiristä vuosiakin pois. Palkkatukityön vaikutus hyvinvointiin, osaamisen kasvuun ja työelämävalmiuksiin on huomattava.

Kolmannen sektorin palkkatuetusta työstä avoimille markkinoille työllistymistä voidaan parantaa poluttavilla valmennuspalveluilla, kuten yrityksiin edelleen siirtämisellä. Esityksessä tätäkin ollaan rajoittamassa.

Palkkatukiuudistuksen vaikutukset tulevat näkymään paikallisesti nopeasti. Työpaja on monella alueella ainoa matalan kynnyksen työllistäjä. Uudistus tulee heikentämään alueiden työllisyystilannetta ja vaikeuttamaan työpajatoiminnan olemassaoloa. Esitystä on muutettava, jotta vaikeassa asemassa olevien työllistymismahdollisuudet saadaan turvattua.

Riitta Mäkinen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

puheenjohtaja, kansanedustaja (sd.)

Herttaliisa Tuure

toiminnanjohtaja

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä