Mielipiteet

Lukijan mielipide: Sosiaalipalveluja ei saa unohtaa tulevalla Kainuun hyvinvointialueella

On hienoa, että tulevaan hyvinvointialueeseen ja aluevaaleihin liittyvä keskustelu on virinnyt myös Kainuussa. On kuitenkin valitettavaa ja todellisuutta vääristävää, että näkökulma on edelleen valtaosin yksipuolisesti terveydenhuoltokeskeistä.

Esimerkiksi Kainuun Sanomien pääkirjoituksessa (20.9.) korostetaan sote-palveluista, että "terveyspalvelut jos mitkä koskettavat meitä kaikkia". Samoin Kainuun kansanedustajat puhuvat yksinomaan terveydenhuollon näkökulmasta ja sen kehittämisestä (KS 21.9.21). Sosiaalipalveluista ei puhuta juuri lainkaan huolimatta niiden merkittävästä roolista kansalaisten hyvinvoinnille, puhumattakaan sekä taloudellisesti että työllistäjänä.

Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut ovat olleet sote-uudistuksissa jämerästi sivuraiteella. Myös hyvinvointialueen rakentaminen uhkaa jatkaa tätä linjaa ja supistua terveyskeskeiseksi uudistamiseksi, jossa puhutaan lähinnä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, lääkäreistä ja hoitoon pääsystä. Ne ovat toki erittäin tärkeitä kysymyksiä, sitä en halua missään nimessä vähätellä, mutta yksipuolinen terveydenhuoltokeskeisyys on epäjohdonmukaista, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, miten sosiaaliset tekijät vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja sairastavuuteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Harvoin tulee myös ajatelleeksi, että valtakunnallisesti sosiaalihuollon kokonaisuus työllistää enemmän työvoimaa kuin terveydenhuolto.

Sosiaalipalvelujen (mm. kotipalvelut ja kotihoito, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta päihde- ja mielenterveystyö, omaishoidon tuki, asumispalvelut, laitoshoito, vammaispalvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus) sivuuttamista on vaikea ymmärtää, koska sosiaalihuolto on iso kokonaisuus sotessa.

Kyse on merkittävästä ihmisten palvelukokonaisuudesta vauvasta vaariin erilaisten elämisen vaikeuksien tukemisessa. Kuka tahansa meistä voi elämäntilanteiden ongelmissa tarvita sosiaalihuollon apua.

Sote-palvelukäytäntöjen järjestämisessä ja toteuttamisessa tulevan Kainuun hyvinvointialueen valmistelijoilta ja päätöksentekijöiltä edellytetään nyt laaja-alaista valistuneisuutta, ymmärrystä ja arvostusta erityisesti sosiaalipalvelujen ja sosiaalialan ammattilaisten työn suhteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Itse tulen Kainuun sote-kuntayhtymän valtuutettuna ja Kainuun hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä kiinnittämään tähän erityistä huomiota. Jos sosiaalipalveluja ei huomioida tasavertaisina terveyspalvelujen rinnalla, lisää se sosiaalipalvelujen ja niiden asiakkaiden riskiä joutua myös käytäntöjen tasolla näkymättömiin.

On tärkeää, että sosiaalipalvelut huomioidaan niiden ansaitsemalla painoarvolla tulevan hyvinvointialueen valmistelussa ja laajemminkin julkisessa keskustelussa. Sosiaalipalveluiden toimivuudella on suuri merkitys, kun haetaan ratkaisuja paljon palveluita tarvitsevien – ja siten myös paljon kustannuksia tuottavien asiakkaiden tilanteisiin.

Sosiaalipalveluilla sekä sosiaalialan ammattilaisten osaamisella ja asiantuntijuudella on merkittävä rooli asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukemissa sekä köyhyyden, sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Sosiaalipalveluilla on myös merkittävä panos sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa, joka on tehokkainta ennaltaehkäisyä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeiden ja kustannusten vähentämisessä.

Jari Lindh

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

(vas.)

Kajaani