Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tuulahdus sote-talousrealismia – kustannuslaskelmien lisäksi on tarkasteltava kriittisesti palvelujen tehokkuutta

Kuluva kevät on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta maakunnallisesti kiihkeän keskustelun aikaa. Tämä on hyvä asia, mutta onko sote-uudistuksesta sote-kuntayhtymien pelastajaksi, kuten näytetään ajateltavan?

Sote-uudistuksen valmistelun myötä on myös pohdittu palvelujen rahoituksen kestävää pohjaa. Kaavaillusta maakuntaverosta tehty selvitys osoitti sen, että riski verotuksen alueellisten erojen kasvuun ja yhdenvertaisten palvelujen heikkenemiseen on suuri.

Mielestäni ajatus siitä, että laaja keskituloisten veronmaksajien joukko Kainuussa kestäisi vielä korkeiden kunnallisveroprosenttien lisäksi edes uutta kirkollisveron suuruista veromuotoa, on kestämätön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Maakuntana Kainuu kuuluu palkkatulotilaston häntäpäähän, joten verotuottoja on vaikea lisätä ilman huomattavaa työllisyyden nousua. Riittääkö tämäkään?

* * *

Kustannuslaskelmien lisäksi on syytä tarkastella kriittisesti palvelujen tehokkuutta. Tutkijat ovat arvioineet häiriökysyntä-käsitteen avulla sote-palveluiden kustannusten nousua. Kustannuksia voivat kasvattaa asiakkaan saamatta jäänyt tai väärä palvelu. Avun uudelleen pyytäminen lisää kustannuksia, heikentää palvelun laatua, pitkittää hoitoon pääsyä ja lisää työntekijöiden kuormaa.

Toivottavasti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä käynnistyneen Helposti lähelläsi -hanke (Hellä) kehittää terveyskeskusten palveluja vastaamaan häiriökysynnän haasteisiin.

Ennaltaehkäisevällä ja ennakoivalla työllä sekä palveluprosesseja uudistamalla on kyettävä aiempaa parempiin hoitotuloksiin perusterveydenhuollosta alkaen. Tämä vaatii kuitenkin riittävää henkilöstöresurssia niin hoitohenkilökunnan kuin lääkäreiden osalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun sote-kuntayhtymälle kuntien antama järjestämisvastuun täyttäminen on velvoittava. Asiakaslähtöisyyden ja hoidon jatkuvuuden on ohjattava toimintaa. Kuntalaisten tulee saada hoivaa ja hoitoa. Hoitohenkilöstö on myös palkkansa ansainnut.

* * *

"On syytä tarkastella rahoituksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta."

Niin kehittämishankkeita kuin kustannussäästöjä tulee katsoa kokonaisuuksina. On syytä tarkastella rahoituksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta Kainuun sote-kuntayhtymätasolla ja erityisesti niillä tulosalueilla, joilla suurimmat ylitykset syntyvät.

Kävipä sote-uudistuksen miten tahansa, on Kainuun sote-kuntayhtymän oltava parhaassa mahdollisessa kunnossa tulevaisuutta ajatellen.

Hellä-hankkeen tavoitteiden ja Kainuun soten laatukäsikirjan mukaisesti on tavoiteltava hoidon ja palveluiden kokonaisuutta, joka toimii asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja asiakas on tyytyväinen saamaansa hoitoon sekä palveluun. Tämän tulee toteutua muuallakin kuin Kajaanissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen kuntien on saatava tehdä kuntalaisten edun mukaiset ja kustannustehokkaat valinnat sote-palveluidensa järjestämiseksi.

Kainuussa tulevat palvelusopimusneuvottelut kuntien kanssa ovat avainasemassa. Saavutetaanko kompromissi palvelujen saavutettavuuden ja kustannuskehityksen kesken?

Minna Karjalainen

Kainuun sote-yhtymähallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kuhmo

Hallituksen esitys sote-uudistuksen rahoitusmalliksi olisi Kainuulle mieluinen, mutta ei kelpaa HUSille.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä