Mielipiteet

Lukijan mielipide: Uskallammeko oikeasti tehdä päätöksiä tuulivoimasta?

Kajaanin kaupunginvaltuusto teki viime viikon maanantaina (7.11.) päätöksen tuulivoimaohjelman hyväksymisestä. Kokouksessa, jossa sain olla varavaltuutettuna mukana, asiasta käytiin laaja keskustelu. Tuulivoiman etuja perusteltiin ansiokkaasti, kuten myös haittavaikutuksia.

Sinällään yhdessäkään puheenvuorossa ei oltu tuulivoimaa vastaan. On erittäin ilahduttavaa, että kaupungissamme nähdään uusien sähköntuotantoratkaisujen suuri merkitys globaalin ilmastonmuutoksen hillinnässä fossiilisista polttoaineista eroon pääsyn kautta.

Valtuusto päätti kahden vaihtoehdon väliltä, joissa ainokaisena erona oli tuulivoimarakentamisen minimietäisyys asutukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaupunginhallituksen esitys, joka pohjautui tuulivoimaohjelman ohjausryhmän noin vuoden pituiseen aktiiviseen työhön, alan asiantuntijoiden hyödyntämiseen ja laajaan kansalaisten kuulemiseen, ehdotti minimietäisyydeksi kahta kilometriä. Vastaesitys esitti kolmea kilometriä.

Itse puntaroin pitkään, aivan valtuuston kokouksen äänestyshetkeen saakka, kumpi ehdotus olisi toimivampi. Toimivampi siltä kannalta, että tuulivoimaohjelma mahdollistaisi Kajaaniin hallitun tuulivoiman rakentamisen, mahdollistaisi Kajaanin elinvoiman kehittymisen ja ottaisi huomioon kaikkien tuulivoiman haittavaikutusten minimoinnin sekä asukkaiden että luonnon näkökulmasta.

Päädyin omassa valinnassani kaupunginhallituksen esityksen kannalle. Tämä siksi, että minäkin, kuten ymmärrykseni mukaan laajasti Kajaanin asukkaat, ovat sitä mieltä, että on aivan oikein, että Kajaaniinkin rakennetaan tuulivoimaa ja täten olemme osaltamme mukana edistämässä energiantuotannon siirtymistä fossiilista polttoaineista uusiutuviin.

Toiseksi olen sitä mieltä, että ei ole kenenkään kannalta mielekästä, jos tuulivoimarakentaminen pirstaloituisi pieniksi, muutaman tuulivoimalan alueiksi koko Etelä-Kajaanin alueelle. Kolmen kilometrin ehdoton minimietäisyys olisi käytännössä joko tehnyt kokonaan mahdottomaksi tuulivoiman rakentamisen tai vähintäänkin aiheuttanut sen, että tuulivoimaa olisi voinut rakentaa vain pieninä alueina ympäri Etelä-Kajaania.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kolmanneksi, on selkeästi nähtävissä, että tuulivoima-ala synnyttää innovaatioita, uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia Kajaaniinkin, jos vain osataan toimia oikein. Itse ennakoin, että Kajaanissa on vuoteen 2030 mennessä noin 60-80 tuulivoimalaa jakautuneena 2-3 alueeseen.

Neljänneksi, kaupunginhallituksen esitys kahden kilometrin minimirajasta sisälsi erittäin tärkeän lisäehdon. Mikäli tuulivoimalarakentaminen näin lähelle aiheuttaisi haittaa asukkaille, rakentamista ei sallita.

Omalta osaltani olen varautunut siihen, että tulevissa yksittäisten tuulivoimakaavojen ja rakentamislupien käsittelyissä tämä asia otetaan aina esille. Asiantuntevalla suunnittelutyöllä, hyvillä mallinnuksilla ja haittavaikutusten puolueettomilla ja ammattilaisten tekemillä mittauksilla tulee ehdottomasti varmistaa, että me Kajaanissa voimme olla mukana tuulivoima-alan kehityksessä niin, että siitä ei synny merkittävää haittaa meidän kauniin Etelä-Kajaanin asukkaille.

Risto Oikari

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

varavaltuutettu (kesk.)

Kajaani

Kirjoittajan mukaan on erittäin ilahduttavaa, että Kajaanissa nähdään uusien sähköntuotantoratkaisujen suuri merkitys globaalin ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä