Metsäteiden ja muiden yksityisteiden kunnostushankkeet ovat ajankohtaisia

Kevät vilkastuttaa toimintaa tiekunnissa monella tapaa. Vuosikokousten järjestelyt ovat käynnissä, tilinpäätöksiä viimeistellään ja samalla mietitään tulevien vuosien kunnossapitotarpeita ja talousarvioita.

Moni tienpitäjä joutuu myös toteamaan, että talvi ja routa ovat aiheuttaneet vauriota tierakenteisiin ja niiden korjaamiseen tulisi ryhtyä. Kunnossapitokustannuksien jatkuva kasvaminen herättää tiekunnissa monia kysymyksiä. Osakkaiden tiemaksuja joudutaan korottamaan eikä asian perusteleminen yksittäiselle tienkäyttäjälle ole aina niin helppoa.

Hoituuko tienpito kunnossapito toimin vai onko ryhdyttävä perusparantamiseen?

Yksityisteiden kunnossapitoon kuuluvat normaalit vuosittaiset kunnossapitotoimet, kuten lanaus, höyläys, rumpujen ja ojien kunnon tarkastaminen, sorastuksen lisääminen, vesakonraivaukset jne. Säännöllisellä kunnossapidolla voidaan siirtää järeämmät kunnostustoimet vuosiksi eteenpäin.

Perusparantaminen tulee tiekunnalle ja osakkaille mietittäväksi tilanteessa, missä kohtuullisin kunnossapitokustannuksin ei tietä pystytä pitämään siinä kunnossa, mitä sen käyttötarpeet ja vaatimukset edellyttävät.

Tierunko on vuosien saatossa menettänyt muotonsa, runkokiviä on kierreltävä, tienreunaojat ovat turistuneet umpeen ja tierummut eivät pelaa kunnolla. Tiessä ei ole enää kunnollisia päällysrakennekerroksia eikä ajorataa pysty enää pitämään muodossa lanaamalla. Mikäli tiellä on edellä mainittuja vaurioita ja puutteita, on tiekunnassa järkevä ryhtyä miettimään perusparannushankkeeseen ryhtymistä.

Päätös perusparannushankkeesta

Parantamishanke on tiekunnalle ja sen osakkaille merkittävä asia ja sen käynnistämisestä tulee tehdä päätös tiekunnan yleisessä kokouksessa. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen kannattaa valmistella asiaa huolella ennen päätöksen tekoa ja käyttää siinä asiantuntijoita esimerkiksi tien kuntokartoituksessa ja alustavien kustannusarvioiden laatimisessa.

Tien perusparantaminen on osakkaille huomattava investointi, mutta hyvin suunnitellun ja toteutetun hankkeen jälkeen voidaan tietä hyödyntää osakkaiden eri tarpeisiin huoletta vuosikymmenien ajan, normaaleja kunnossapitotoimia unohtamatta.

Valtion avustuksia hyvin tarjolla

Valtion rahoituksia yksityisteiden perusparantamishankkeisiin on nyt hyvin tarjolla. Valtionapukelpoisten yksityisteiden korjaushankkeisiin voidaan hakea ELY-avustusta ja metsäteille Kemera-tukea. Tuet kattavat noin 50 prosenttia todellisista toteutuneista kustannuksista, mikä helpottaa tieosakkaiden maksuosuuksia huomattavasti. Siltahankkeissa avustus voi kattaa jopa 75 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Lisätietoja metsäteiden ja muiden yksityisteiden kunnostus- ja perusparannushankkeista saa Pentti Heikkiseltä. Heikkinen on Suomen Metsän Kuntoon -yrityksen metsäasiantuntija, joka erikoisalaa ovat yksityistiet ja suometsänhoito.

Metsätie kannattaa pitää kunnossa

Hyväkuntoinen ja käyttötarvetta vastaava metsätie nostaa metsäkiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen arvoa monella tapaa. Toimiva kulkuyhteys helpottaa metsänhoito- ja hakkuutöiden suorittamista, mahdollistaa vapaa-ajan asuntojen paremman hyödyntämisen ja parantaa metsien ympärivuotista käyttöä. Myös metsäkiinteistökaupassa on merkitystä, millainen pääsy metsäpalstoille on.

"Kelirikon kestävä metsätie nostaa myytävän puun hintaa ja tuo tiekustannukset nopeastikin takaisin", toteaa metsäasiantuntija Pentti Heikkinen Suomen Metsät Kuntoon Oy:stä.

"Jos olet huomannut, että metsääsi tai kiinteistöllesi johtava yksityistie on peruskorjauksen tarpeessa tai sinulla on tarpeita uuden metsätien rakentamiselle, kannattaa tieprojekti käynnistää heti ja varmistaa valtion avustukset hankkeen toteuttamiselle", Heikkinen jatkaa.

Suomen Metsät Kuntoon Oy kartoittaa parasta aikaa tulevan maastokauden parantamiskohteita. Tiekuntien kannattaa olla aktiivisia myös itse ja tilata tien kuntokartoitus sekä selvitys rahoitusmahdollisuuksista hyvissä ajoin ennen kiivainta maastokautta.

Hyvin suunnitellun ja toteutetun tien perusparannushankkeen jälkeen voidaan tietä hyödyntää osakkaiden eri tarpeisiin huoletta vuosikymmenien ajan, normaaleja kunnossapitotoimia unohtamatta.