Mielipiteet

Mielipide: Onko perheiden tuesta varaa leikata?

Kansalaisjärjestöt ja niissä toimivat vapaaehtoiset tekevät merkittävää työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Työ on perheiden tarpeista lähtevää, nopeasti muutoksiin reagoivaa ennalta ehkäisevää auttamista, joka vähentää julkisten palvelujen tarvetta.

Järjestöjen työn merkitys korostuu