Kotimaa

Selvitys: Poliisin neuvot ja käskyt eivät riittäneet Helsingin keskustan mielenosoituksessa viime lauantaina

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella poliisin ensimmäiseksi voimakeinoksi voi valikoitua paprikasumutteen käyttäminen. Mielenilmaisun vapaus ei tarkoita vapautta rikkoa lakia.

Poliisihallitus luovutti torstaina sisäministeriölle sen pyytämän selvityksen Helsingissä viime lauantaina järjestetystä Elokapina-yhteisön mielenosoituksesta.

Siinä poliisi käytti OC-sumuetta eli niin sanottua paprikasumutetta kadulla istuneisiin mielenosoittajiin, jotka eivät olleet totelleet poliisin käskyjä poistua tukkimasta liikennettä Kaisaniemenkadulla.

Poliisin tehtävänä on turvata mielenilmaisun vapaus ja samalla muidenkin kansalaisten oikeudet. Mielenilmaisun vapaus ei tarkoita vapautta rikkoa lakia, selvityksessä muistutetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Helsingin poliisilaitoksen antaman lausunnon mukaan tilanne ajautui siihen pisteeseen, että poliisin käytössä olleet keinot, jotka olivat painottuneet jo tuntien ajan neuvoihin, kehotuksiin ja käskyihin, eivät enää riittäneet.

Myös mielenosoittajien fyysinen kantaminen ja siirtäminen jalkakäytävälle ei enää tuottanut toivottua lopputulosta, koska jokaisen poliisin käskyä laiminlyöneen henkilön kuljettamiseen ei ollut voimavaroja.

Lisäksi toisiinsa kahliutuneiden mielenosoittajien kantaminen tai irrottaminen kahleista voimakeinoin olisi voinut aiheuttaa fyysisiä vammoja, selvityksessä todetaan.

Poliisioperaation johtaja hyväksyi OC-sumutteen käytön lievimpänä käytettävissä olevana voimakeinona väkijoukon hajottamiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ennen sumutteen käyttöä oli vielä varmistettu, että sen käyttö kohdistui vain rajattuun joukkoon mielenosoittajista. Poliisi oli lisäksi varoittanut mielenosoittajia sumutteen käyttämisestä sekä antanut viisi minuuttia aikaa poistua itse ajoradalta.

Laajan harkinnan tulos

Operaation johtaja oli voimakeinojen käytön harkinnassaan arvioinut väkijoukon aiheuttamaa merkittävää liikennehaittaa, käytössä olevia poliisiresursseja, vaihtoehtoisia keinoja sekä poliisiresurssien vapauttamista kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen. Tilanteessa tuli myös arvioida vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja, jos tilanteen olisi annettu jatkua.

Poliisitoiminnan periaatteena on voimankäyttötilanteen välttäminen. Tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä.

Tällöin poliisi suorittaa lainmukaisen tehtävänsä loppuun tarpeellista ja oikeasuhtaista voimakeinoa käyttäen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Tarpeellisen voimakeinon valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointi, toteaa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo tiedotteessa.

Poliisin voimakeinoilla ja voimankäyttövälineillä ei ole erikseen säädettyä tai määrättyä käyttöjärjestystä. Ainoastaan ampuma-aseen käytölle on säädetty poliisilaissa erilliset käytön edellytykset.

– Poliisi arvioi lievimmän, riittävän tehokkaan ja puolustettavissa olevan voimakeinon tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisten voimakeinojen, joita ovat esimerkiksi henkilön kantaminen tai siirtäminen, sijaan ensimmäiseksi voimakeinoksi voi tilanteesta riippuen valikoitua OC-sumutteen käyttäminen, Heikinheimo sanoo.

Vertaaminen aiempaan ei yksiselitteistä

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan poliisin toimia kyseisessä mielenosoituksessa tulee arvioida kokonaisuutena. Vertaaminen joidenkin aiempien mielenosoitusten toimintamalleihin ei ole yksiselitteistä, koska tapahtumien olosuhteet ovat aina toisistaan eriäviä.

– Poliisille on elintärkeää, että toimintamme on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja kriittisen tarkastelun kestävää. Siksi on tärkeää, että tapaus arvioidaan myös ulkopuolisten toimesta ja tarvittaessa sen pohjalta kehitämme toimintaamme, Heikinheimo sanoo.

Valtakunnansyyttäjän toimistossa on vireillä esiselvitys, jossa ratkaistaan, aloitetaanko poliisin toiminnasta esitutkinta. Lisäksi mielenosoitusta koskevia asioita on vireillä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mielestä tapaus osoittaa, kuinka tärkeää poliisin on pystyä myös perustelemaan päätöksensä avoimesti.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä