Koti-Kajaani

Valtuustosta viisaita: Haussa hyvä työpaikka!

Kainuu ja sen kunnat kilpailevat uusista työntekijöistä muiden julkisen alan toimijoiden kanssa koko maassa. Pärjätäksemme tässä kisassa meidän täytyy tarjota työntekijöille jotain, mikä nostaa meidät muiden yläpuolelle.

Työnantajan houkuttelevuuteen vaikuttavat tutkimusten mukaan satsaus työntekijöiden hyvinvointiin sekä hyvä palkka ja työsuhde-edut. Nämä vetovoimatekijät ovat säilyneet samoina jo muutaman vuoden ajan. Etenkin nuorille on tärkeää tulla kohdatuiksi oman alansa asiantuntijoina ja saada tilaisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Myös kunnan ja maakunnan etu on tarjota työntekijöilleen mielenkiintoisia tehtäviä sekä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työn kokeminen mielenkiintoiseksi, haasteelliseksi ja sopivissa määrin vastuulliseksi saavat hakijat kiinnostumaan uusista tehtävistä ja jo työssä olevia pysymään ja jaksamaan paremmin. Sen lisäksi hyvä esimies ja työpaikan ilmapiiri koetaan tärkeiksi viihtyvyyden ja työssäpysymisen kannalta.

Kannustavalla esimiehellä on suuri merkitys työn tekemiseen. Hänen tehtävänään on selkeyden rakentaminen työyhteisössä. Silloin perustehtävä ja yhteiset tavoitteet ovat kaikkien tiedossa. Nykypäivänä työyhteisöiltä vaaditaan usein kykyä muuttaa toimintatapojaan yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi.

Tämä onnistuu parhaiten, kun johtaminen on hyvää ja kannustavaa sekä kaikille on luotu edellytykset sitoutua. Työn tekeminen rauhoitetaan niin, että se voidaan tehdä hyvin.

"Kokemus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta rakentaa positiivista mielikuvaa työelämästä ja hyvä maine leviää."

Hyvä ilmapiiri työpaikalla tarkoittaa molemminpuolista luottamusta. Se motivoi, innostaa ja sitouttaa organisaation yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kokemus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta rakentaa positiivista mielikuvaa työelämästä ja hyvä maine leviää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kilpailu osaajista on monilla aloilla kovaa ja yhä useamman työnantajan onkin tulevaisuudessa mietittävä, miten erottua edukseen etenkin nuorten hakijoiden silmissä. Toimintakulttuurin, hyvän työpaikan ja viihtyvyyden rakentaminen näkyvät parhaissa työpaikoissa myös suorana taloudellisena hyötynä. Kun ihmisille luodaan puitteet tehdä parhaansa, siitä hyötyvät kaikki.

Työnantajien olisi hyvä pyrkiä ottamaan tämä huomioon. On tärkeää, että työnantajat eivät mainosta pelkästään työtehtäviä, vaan ilmoittavat hakijoille, mitä muuta työnantaja voi tarjota työntekijöilleen.

Henkilöstön rooli on avainasemassa myönteisen työpäiväkokemuksen rakentajana. Jokaisen työntekijän vastuulla on hoitaa oma perustehtävänsä. Yhdessä työnantajan kanssa ihmiset ylläpitävät ja päivittävät osaamistaan, jotta organisaation tehtävä toteutuu ja kuntalaisille suunnatut palvelut toteutuvat jouhevasti ja laadukkaasti.

Työnhallinnan tunne luo myönteistä ilmapiiriä, kun osaaminen on oikeassa suhteessa työn vaativuuteen. Työssä viihtymistä edistää, kun jokainen työntekijä muistaa arvostaa työkavereitaan ja viestii työyhteisössä positiivisesti ja rakentavassa hengessä. Toiminnallaan henkilöstö rakentaa ja ylläpitää myönteistä työpäiväkokemusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston varajäsen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä