Koti-Kajaani

Valtuustosta viisaita: Tuulivoima puhututtaa

Parin viime vuoden aikana on Kajaanin alueella rakennettu tai aloitettu kaavoitus kymmenelle eri tuulivoima-alueelle. Suunniteltuja voimaloita näissä kaavoissa olisi enimmillään yli kaksisataa. Kaavat sijaitsevat pääosin Vuolijoen ja Etelä-Kajaanin kylien läheisyydessä.

Viime syksynä Kajaanin kaupunginhallitus päätti laatia Kajaania koskevan tuulivoimastrategian lukuisten tuulivoimahankkeiden yhdenmukaisen käsittelyn ja voimaloiden hyötyjen ja haittojen yhteisvaikutusten arvioimiseksi. Strategiaa on valmisteltu talven aikana ja se asetetaan näytteille kaupunkilaisille lausuntojen saamiseksi kevään aikana.

Puolueiden kesken on sovittu, että yhtään tuulivoimakaavaa ei hyväksytä ennen kokonaisstrategian hyväksymistä, ja se on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä ensi syksynä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tuulivoiman suurimmiksi haitoiksi koetaan erilaiset melu- ja maisema-, sekä luontoarvojen menettämiset.

Hyödyiksi luetaan maanomistajakorvaukset, kiinteistöverotuotot sekä rakentamisen ja käytönaikaiset työpaikat.

Haittoja varsinkin kiinteälle ja vapaa-ajan asutukselle ehkäistään parhaiten riittävällä etäisyydellä asutukseen.

Tuulivoimaloiden napakorkeuden kasvun myötä ne myös näkyvät ja kuuluvat yhä kauemmas ja esimerkiksi Oulujärven länsipuolella näkyy tuulivoimaloita lähes joka puolella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Strategian laatimisen aikana uuteen painoarvoon on noussut kotimaisen energian saatavuus ja riippumattomuus varsinkin Venäjältä tuotavasta sähköstä, johon tuulivoima osaltaan tuo lisäkapasiteettia.

Varsinkin Vuolijoen ja Etelä-Kajaanin kylien asukkaat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tehdäänkö näistä alueista teollisia tuulivoimatuotantoalueita ja unohdetaan asukkaat sekä luontoarvot? Ainakin oma vastaukseni on, että näin ei ole, vaan nyt kuunnellaan asukkaita ja harkitaan eri asioiden painoarvoja.

Sen perusteella laaditaan tuulivoimastrategia, joka on mahdollisimman tasapainoinen eri asioiden välillä.

Se tarkoittaa riittäviä etäisyyksiä asutukseen, tärkeimpien luontoarvojen huomioimista ja tuulivoimatuotannon sijoittamista niille alueille, joilla haittoja aiheutuu vähiten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lopuksi totean oman jääviyteni Löytösuon tuulivoimakaavaan liittyen. Olen yhdessä muiden alueen metsänomistajien kanssa solminut alustavan vuokrasopimuksen tuulivoimayhtiön kanssa. Vuokraamani pinta-ala edustaa n. yhtä prosenttia kaava-alueesta, eikä sille ole suunnitelmassa sijoitettu tuulivoimaloita.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Teuvo Hatva (kesk.)

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä