Paikallisuutiset

Metsäalan tutustumispäivillä nuoret mm. opettelivat turvallisesti ja ohjatusti kuinka nuotio tehdään. Kuva: Miia Rantala/4H

Yhdessä: 4H-Polku Metsästä Ammatiksi -hanke päättyy

Kajaanin 4H-yhdistyksen luotsaama metsä ja metsäalan ammatteja sekä alan työllistymismahdollisuuksia nuorten tietoisuuteen tuonut 4H-Polku Metsästä Ammatiksi -hanke päättyy tämän vuoden lopussa.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat olleet Kajaanin, Paltamon, Puolangan ja Vaalan yläkoulujen oppilaat.

Kaksivuotisessa hankkeessa on tehty kouluille asiantuntija kouluvierailuja, järjestetty metsäalan tutustumispäiviä ja työelämäpäiviä. Tämän lisäksi on järjestetty 4H-yrittäjäpäiviä asiasta erityisesti kiinnostuneille nuorille. Tarkoituksena on ollut innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin sekä perustamaan omia 4H-yrityksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Oppilaat osallistuivat hankkeen tapahtumiin kouluajalla, pääasiassa osana biologian ja opinnonohjaus tunteja.

Metsäkonesimulaattorit kiinnostivat paljon yläkoululaisia. Oppilaita opastamassa alaa opiskelevat nuoret. Kuva: Miia Rantala/4H

Metsäalan tutustumispäivillä monenlaista oppia

Metsäalan tutustumispäiviä järjestettiin hankkeen aikana useita. Tutustumispäivät järjestettiin metsässä tai metsän välittömässä läheisyydessä, jossa eri rasteilla yhteistyökumppanit mm kertoivat omasta toiminnastaan ja siitä minkälaista koulutusta on tarjolla ja minkälaisia työllistymismahdollisuuksia alalla on.

Yhteistyökumppanit olivat tärkeä osa hanketta. Tässä metsärastia pitämässä Puolangalla Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakasta Niina Mattila (vasemmalla) ja Heidi Pesonen. Kuva: Johanna Huovinen/4H

Oppilaat pääsivät myös näkemään luonnossa moton ja ajokoneen toimintaa sekä myös tutustumaan koneisiin. Päivien aikana oli myös paljon toiminnallista tekemistä. Nuoret pääsivät mm mittaamaan puita eri välineillä.

Kainuun ammattiopiston metsäkonesimulaattorit kulkivat mukana myös autossa. Kuva: Johanna Huovinen/4H

Metsäkonesimulaattoreiden käyttö oli suosittua. Nuorilta kerättiin myös palautetta, mikä on ollut pääsääntöisesti erittäin hyvää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Metsärastilla yläkoululaiset pääsivät myös tunnistamaan eläinten jälkiä. Kuva: Johanna Huovinen/4H

Kouluvierailuilla mielenkiintoista tietoa alan ammattilaisilta

Ammattilaiset eri Metsänhoitoyhdistyksistä ja Kajaanin Metsäpalveluista kävivät kouluilla kertomassa oppilaille mm metsäalan ammateista ja alan koulutusmahdollisuuksista. Nuoria kiinnostivat erityisesti palkkaus sekä ammattilaisten kertomukset omista urapoluista, kuinka he ovat päätyneet alalle.

Asiantuntijavierailut yläkouluilla on osa hankkeen antia. Tässä perehdytään metsäalan opintomahdollisuuksiin. Kuva: Miia Rantala/4H

Työelämäpäivillä nuorille kerrottiin mm työelämän pelisäännöistä, sopimuksista, työnantajan ja työntekijän rooleista. Nuoret saivat myös tietoa 4H-yrityksistä ja sen perustamisesta.

Kouluvierailuilla oppilaat saivat kattavasti tietoa metsäalasta. Kuva Otanmäen koululta keväällä 2023. Kuva: Johanna Huovinen/4H
Kouluvierailu Lehtikankaan koululla keväällä 2023. Asiantuntijavieraana Harri Savonen Mhy Kainuusta. Kuva: Johanna Huovinen/4H

Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyökumppanit ovat olleet hankkeessa erittäin tärkeässä roolissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet monet eri tahot mm. paikalliset Metsänhoitoyhdistykset, Kajaanin Metsäpalvelut, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Riistanhoitoyhdistykset, Kajaanin, Paltamon ja Vaalan MTK:t, UPM Metsä, Kainuun ammattiopiston kasvatus- ja ohjausala, luonnonvara-ala sekä metsäala ja Paltamon 4H-yhdistys.

Hanke on parantanut yhteistyötä eri tahojen kesken. Osa yhteistyökumppaneista on luvannut jatkossakin työllistää nuoria ja olla mukana järjestämässä metsäpäiviä. Hankkeen myötä on luotu hyvät kontaktit myös koulujen ja yhteistyötahojen kesken.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hanke tavoitti noin 1500 koululaista sekä tämän lisäksi yhteistyökumppanit, opettajat ja opiskelijat. Nuorten kiinnostus metsäalaa kohtaan on selvästi lisääntynyt, esimerkiksi Kainuun ammattiopiston metsäpuolelle hakijamäärät ovat hankkeen aikana kasvaneet.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä