Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Erityinen huomio yhteistyön toimivuuteen

Hyvinvointialueella, jossa sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi ovat samassa organisaatiossa ja yhden aluevaltuuston alaisuudessa, on erityistä huomiota kiinnitettävä, miten eri tahojen välinen yhteistyö toimii mahdollisimman saumattomasti ja tehokkaasti, jotta ihmiset saavat tarvitseman avun ja tuen mahdollisimman joustavasti.

Vaikka Kainuussa on tehty sote-yhteistyötä jo vuosia, niin hajautunut palvelujärjestelmämme sisältää yhä runsaasti sujuvan palvelun kitkoja: väliinputoamisia, tietokatkoja ja päällekkäistä työtä.

Tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saumatonta yhteistyötä ja aitoa palveluintegraatiota. Tämä on oleellista myös taloudellisesta näkökulmasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

"Sosiaalihuollolla ja terveydenhuollolla on yhteisiä asiakasryhmiä, kuten ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, lapset ja perheet sekä vammaiset."

Sosiaalihuollolla ja terveydenhuollolla on yhteisiä asiakasryhmiä, kuten ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, lapset ja perheet sekä vammaiset.

Hyvinvointialueella on kehitettävä yhteistyörakenteita niin, että erityisesti yhteiset asiakasryhmät saavat tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalityön palvelut. Palvelujen järjestäminen edellyttää myös koordinoitua yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdyt kustannusanalyysit ovat osoittaneet suurten kustannusten keskittyvän erityisesti tilanteisiin, joissa monet avun tarpeet kasautuvat samoille ihmisille. Kainuun hyvinvointialueella onkin tärkeää kyetä tunnistamaan ne tilanteet, joissa kasautuvaa tarvetta esiintyy, ja arvioida, toimiiko nykyinen palvelujärjestelmä niissä oikea-aikaisesti sekä inhimillisesti vaikuttavalla ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Hyvinvointialueen valmistelijoiden olisikin tehtävä perusteellinen analyysi siitä, miten yhteistyö, palveluprosessit ja palveluintegraatio toimivat tällä hetkellä Kainuu sotessa ja suunniteltava hyvinvointialueen organisointi sen pohjalta. Nyt ei ole varaa lukkiuttaa Kainuun sotea menneeseen ja vallitseviin toimintatapoihin ja ajattelumalleihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

* * *

Aluevaalit ovat myös työelämävaalit. On hyvä muistaa, että kaikki palvelujen muutos-, tehostamis- tai jopa leikkausvaatimukset vaikuttavat ammattilaisten konkreettisiin työsuhteisiin, työnkuviin, työehtoihin ja työolosuhteisiin.

Yhtäkään palvelua ei järjestetä ilman osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.

Kyse ei todellakaan ole pelkästään ns. auttavista käsistä, vaan korkeaa osaamista käyttävistä ammattilaisista ja asiantuntijoista, jotka on otettava aidosti mukaan palvelujen kehittämiseen.

Palveluintegraatiolla on mahdollisuus onnistua paremmin, jos ylhäältä käskyttämisen sijaan kysytäänkin henkilöstöltä, millaisin keinoin voitaisiin parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

* * *

Ratkaisevaa tulee olemaan, miten Kainuun hyvinvointialue tulee uudistumaan ja onnistumaan työnantajapolitiikassaan. Laadukkaaseen ja toimivaan sote-yhteistyöhön ja palvelutuotantoon ei päästä käskyttävällä ja autoritaarisella johtamisella, vaan osallistavalla asiantuntijuuden johtamiskulttuurilla.

Osaavaa ja motivoitunut henkilöstö on organisaation tärkein menestystekijä. Sen potentiaali kuitenkin tukahdutetaan liian usein hierarkkisella johtamisella ja yksisilmäisillä kamreerien asettamilla tulostavoitteilla. Tästä on jo Kainuussakin nähtävissä varoittavia esimerkkejä.

Jari Lindh

YTT, yliopistonlehtori

aluevaaliehdokas (vas.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä