Kolumnit

Eduskunnasta: Hallituksen työvoitto

Eduskunta sai kevätkauden työnsä päätökseen kaikkien mahdollisten vääntöjen jälkeen.

Hallituksen kaatamisvimma kaikkine monine välikysymyksineen osoitti opposition hermoilua hallituksen päättäväistä toimintaa kohtaan.

Välikysymystä on perinteisesti käytetty äärimmäisen harvoin, jolloin sen painoarvo opposition työvälineenä säilyy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt se on menettänyt voimansa. Kaikki merkittävät lakiesitykset saatiin vietyä läpi opposition vastuksesta huolimatta.

Suurin vastustus kohdistui aivan loppusuoralle saakka sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistushankkeeseen.

Viimeisin kaatoyritys tuli pari tuntia ennen sote-äänestystä kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkäseltä. Hän esitti eduskunnan puhemiehelle kysymyksen, "onko perustuslakivaliokunnan lausunto otettu kaikilta osin huomioon?".

Eduskunnan virkamiehet joutuivat vielä viime metreillä käymään läpi perustuslakivaliokunnan lausunnon ja toteamaan kaikki lausunnossa esille nostetut asiat huomioiduksi sote-esityksessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Välikysymystä on perinteisesti käytetty äärimmäisen harvoin, jolloin sen painoarvo opposition työvälineenä säilyy. Nyt se on menettänyt voimansa.

Myös hallituksen sisällä puolueiden näkemykset erosivat loppumetreillä. Äänestyksessä sote-esitys meni selkeästi läpi, vaikka useita vihreiden kansanedustajia oli poissa äänestyksestä.

Vihreiden kansanedustajilla oli vaikeuksia hyväksyä sote-esitys, vaikka asiasta oli yhteisesti sovittu hallitusneuvotteluissa sekä myös lain valmistelun yhteydessä.

Lakiesitys sotesta piti saada hyväksytyksi kevätistuntokaudella, jotta hyvinvointialueet voisivat aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Vihreät ovat viime viikkoina kritisoineet keskustaa ja sdp:tä hallitusohjelman vastaisesta toiminnasta EU:n metsästrategiassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallitus on yhdessä hyväksynyt Suomen kannan metsästrategiaan, nyt vihreät yrittävät vääntää esitystä omien kiihkotavoitteidensa mukaiseksi. EU-selonteko oli myös eduskunnan käsittelyssä, missä yhteisesti on Suomen tavoitteet linjattu.

Suomelle metsien merkitys on keskeinen talouden ja työllisyyden kannalta, ja lisäksi ne tarjoavat merkittävimmän luonnonvaramme puun, jonka avulla voimme korvata useita fossiilisia materiaaleja.

Metsät ovat myös keskeisiä luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä ilmastonmuutosta hillitsevinä nieluina.

Suomelle metsien merkitys on keskeinen talouden ja työllisyyden kannalta.

Metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin EU:ssa kansallisen päätäntävallan piirissä, koska jäsenvaltiot ja niiden olosuhteet ovat erilaisia. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n metsiin liittyvien politiikkatoimien valmisteluun.

Metsäteollisuus on Suomelle tärkeä teollisuuden ala, ja sen merkitys voi edelleen vahvistua uusien, fossiilisia polttoaineita korvaavien tuotteiden ja raaka-aineiden myötä.

Suomi edistää kestävän biotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puurakentaminen voi osaltaan toimia ratkaisuna sekä rakentamisen elinkaaripäästöjen vähentämiseen että pitkäaikaisen hiilinielun lisäämiseen myös rakennetussa ympäristössä.

Metsien käytössä on myös huomioitava biodiversiteettikadon torjumisen vaatimukset.

Tätä kirjoittaessani odottelemme EU-komission esitystä niin sanotusta Fit for 55 -lainsäädäntöpaketista. On mielenkiintoista nähdä, miten siinä on huomioitu Suomen virallinen kanta.

Suomi edistää kestävän biotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kansanedustaja Kajaanista.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä