Kolumnit

Eduskunnasta: Vammaispalvelulaki uudistuu vihdoin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsittelyssä vammaispalvelulaki. Lakiuudistusta on lähes 20 vuotta eri hallituskokoonpanoissa yritetty rakentaa ja vihdoin näyttäisi työ valmistuvan.

Lakiesitystä on käsitelty eri valiokunnissa, ja niissä on tehty paljon töitä, että lakiesitys ottaisi mahdollisimman hyvin huomioon jokaisen ryhmän.

Vammaispalvelulakiehdotukseen tehtiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa useita muutoksia, joista merkittävimmät liittyvät perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja siinä esitettyihin säätämisjärjestyshuomautuksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tällaisina merkittävimpinä muutoksina valiokunta ehdottaa erityisesti subjektiivisia oikeuksia koskevien säädösten täsmentämistä ja selkeyttämistä, ikääntymisrajauksen poistamista ja hengityshalvauspotilaiden aseman säilyttämistä lähtökohtaisesti ennallaan.

Osa vammaisia ihmisiä edustavista järjestöistä on ollut huolissaan tulevasta laista esimerkiksi näkövammaisten asemaan liittyen. Lakiesityksessä myös näkövammaisten osalta tehdään tarvittavat korjaukset, jotta palvelut turvataan.

Valiokunta ehdottaa säännösten rakennetta muutettavaksi siten, että niissä säädetään selkeämmin palvelujen myöntämisen edellytyksistä ja asiakkaan subjektiivisesta oikeudesta palveluun.

Palveluista tehtäviin yksilöityihin päätöksiin kirjataan vähintään palvelun sisältö, määrä ja toteuttamistapa. Tällä säännöksellä pyritään yhdenvertaistamaan palveluiden saatavuutta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Myös lasten oikeuksiin ollaan saamassa parannuksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lapsen asumista koskevaa vammaispalvelulain sääntelyä täydennetään.

Säännökset turvaisivat paremmin lapsen sivistyksellisiä oikeuksia, oikeutta vaikuttaa itseään koskeviin asumisratkaisuihin sekä oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä.

Kodin ulkopuolella asumisen maksuihin esitettiin myös isoa korotusta, mutta valiokunta päätti pitää rajan alhaalla. Valiokunta ehdottaa enimmäismäärän laskemista 1 860,20 eurosta 500 euroon kuukaudessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Laki ei ole täydellinen, mutta sisältää parannuksia nykytilaan.

Jatkossakin lakiin tarvitaan muutoksia, suurimpana niistä voimavararajaus. Voimavaraedellytyksen vuoksi henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vammainen, joka kykenee kertomaan millaista ja miten toteutettua apua hän tarvitsee.

Tätä rajausta ei saatu kokonaan poistettua, mutta sen sijaan tehtiin yhdenvertaisuutta turvaava muutos seuraavasti: erityisen osallisuuden tuen tuntimäärä nostetaan 30 tuntiin kuukaudessa, mikä vastaa myös henkilökohtaisen avun minimituntimäärää.

Kirjoittaja on suomussalmelainen vasemmistoliiton kansanedustaja.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä