Mielipiteet

Kirjoittaja huomauttaa, että valtaosa Kajaven kuluista liittyy sähköverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Investoinnit ovat tänä vuonna noin 25 miljoonaa euroa ja jatkuvat samalla tasolla myös seuraavat vuodet.

Kajave vastaa palautteeseen: Sähkönsiirron maksuilla katetaan sähköverkon käyttö- ja kunnossapitokulut

Aluevaltuutettu Matti Mulari kirjoitti Kainuun Sanomien mielipidepalstalla (6.7.) sähkönsiirtomaksujen korotuksesta ja Kajaven hintatasosta.

Ymmärrämme hintojen korotukseen liittyvän harmituksen. Olemme tehostaneet toimintaamme ja pyrkineet kaikin tavoin hillitsemään kustannusten nousua.

Olemme viimeksi nostaneet sähkönsiirron hintoja vuonna 2020. Sen jälkeen moni asia on maailmassa muuttunut, ja meidän – kuten niin monen muunkin yrityksen – toimintaan on vaikuttanut erityisesti sitkeä inflaatio ja korkotason nousu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hinnankorotus, 5,9 prosenttia, on alle inflaatiotahdin. Korotuksen vaikutus asiakkaiden sähkönsiirtolaskulla verot huomioituna on keskimäärin 4,8 prosenttia.

Investoimme tänä vuonna noin 25 miljoonaa euroa sähköverkkomme uusimiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit jatkuvat samalla tasolla myös seuraavat vuodet.

Valtaosa kuluistamme ei liity käytetyn energian määrään, vaan verkkomme ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Olemme valmiudessa vuorokauden ympäri voidaksemme korjata mahdolliset viat mahdollisimman nopeasti.

Verkon ylläpitäminen vaatii myös kunnossapitoa, esimerkiksi tarkastuksia ja raivaustöitä. Näitä kustannuksia katetaan Matti Mularin esiin nostamalla perusmaksulla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Investoimme tänä vuonna noin 25 miljoonaa euroa sähköverkkomme uusimiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit jatkuvat samalla tasolla myös seuraavat vuodet.

Toimitusvarmuuden parantaminen perustuu meitä velvoittavaan sähkömarkkinalakiin. Kaivamme ilmajohtoja maan alle, siirrämme ilmajohtoja teiden varsiin ja uudistamme tekniikkaa, jolla nopeutamme vikojen rajaamista ja paikantamista.

Nykyisen sähköverkon vaatimukset ovat täysin erilaiset kuin 1960- ja -70-luvuilla, jolloin nyt saneerausiässä olleet linjat on pääosin rakennettu.

Matti Mulari myös kirjoittaa, että kainuulaiset sähkönkäyttäjät joutuisivat hinnankorotuksen myötä uusien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden maksajiksi. Se ei pidä paikkaansa.

Harvaan asutuilla alueilla, kuten Kainuussa tai Lapissa sähkön siirtohinnat ovat korkeammat kuin muualla Suomessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa sähköverkkoa on asiakasta kohden yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Harvaan asuttuja alueita ei kuitenkaan voi täysin verrata toisiinsa: Kainuussa merkittävä osa sähköverkosta kulkee metsässä, josta syntyy johtokatujen ylläpito- ja huoltokustannuksia.

Matti Mulari myös kirjoittaa, että kainuulaiset sähkönkäyttäjät joutuisivat hinnankorotuksen myötä uusien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden maksajiksi.

Se ei pidä paikkaansa.

Kun uusi tuuli- tai aurinkovoimapuisto liittyy verkkoon, se maksaa liittymismaksun sekä osallistuu verkon käyttökustannuksiin verkkopalvelumaksun muodossa aivan kuten muutkin asiakkaat.

Tässä asiassa ei siis ole mitään syytä luoda vastakkainasettelua sähkönkäyttäjien ja sähköntuottajien välille.

Toimiva ja kehittyvä sähköverkko on yksi alueemme elinvoiman kivijalka.

Kehitämme ja ylläpidämme verkkoamme jatkossakin mahdollisimman tehokkaasti ja varaudumme jatkuvasti kasvavaan kysyntään, kun sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita esimerkiksi lämmityksessä, teollisuudessa ja liikenteessä.

Verkon rakentaminen ja ylläpito tuo Kainuuseen satoja työpaikkoja ja investoinneillamme on positiivinen työllistävä vaikutus myös paikallisille yrityksille, kuten metsäkoneurakoitsijoille.

Meille on tärkeää säilyttää alueemme paikkana, jossa on hyvä elää ja asua myös tulevaisuudessa.

Timo Jutila

Kajaven toimitusjohtaja

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä