Mielipiteet

KAMKin rehtori, yliopettaja ja kehitysjohtaja: Kainuussa huutava pula pätevästä työvoimasta – palautetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutus AMKeille

Tiedeministeri Petri Honkonen (kesk.) harkitsee varhaiskasvatuksen sosionomien kelpoisuuden palauttamista ( KS 20.8.) vuonna 2018 voimassa olleeseen malliin. Tuolloin tutkinnon osaksi pystyi hankkimaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, suorittamalla tietyt varhaiskasvatuksen alan opinnot osana sosionomin koulutusta.

Tällä hetkellä esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) sosionomiopiskelijat voivat suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, jolloin he voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa, mutta eivät ole kelpoisia toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä.

Vuodesta 2030 alkaen myös päiväkodin johtajana työskentely vaatii sosionomitaustaiselta henkilöltä kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja riittävän johtamistaidon hankkimista. Sosionomien varhaiskasvatuksen kelpoisuutta heikentäneen muutoksen taustalla oli yliopistojen sekä etujärjestöjen voimakas lobbaus, jonka tuloksena työmarkkinoilta poissuljettiin suuri joukko päteviä ammattilaisia. Samalla rahoituksen (28 miloonaa euroa) siirtäminen alueellisilta korkeakouluilta muutamalle yliopistolle vahvisti nuorten siirtymistä yliopistokaupunkeihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toivottua vaikutusta tällä ei ole ollut – Kainuussa on ja pysyy huutava pula pätevästä työvoimasta.

Tällä hallituskaudella on kokeiltu esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi, ja tavoite on toteuttaa tästä pysyvä käytänne. Tämä tulee tarkoittamaan entistä suurempaa pulaa ammattilaisista.

Vuonna 2021 Suomessa koulutettiin yli 500 varhaiskasvatuksen ammattilaista, mikä ei riitä tällä hetkellä täyttämään kuitenkaan edes eläköitymisestä syntyvää osaajapulaa.

On aika toteuttaa tiedeministerin ehdotus. Käytännönläheinen ja laadukas ammattikorkeakoulutus antaa sosionomille hyvän pohjan varhaiskasvatuksenopettajan tehtäviin. Varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinnossa painottuvat paitsi pedagogiset valmiudet myös monialainen yhteistyö perheen ja lasten kasvun tukemiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työelämävaatimus ennen ylemmän AMK-tutkinnon suorittamista luo varman osaamispohjan toimia myös päiväkodin johtajan tehtävissä. Tästä esimerkkinä Helsingin kaupungin uusi varhaiskasvatuksen johtaja Miia Kemppi , jonka vastuulle kuuluu päiväkotiverkoston johtaminen. Hänen koulutuksensa on ylempi AMK-tutkinto.

Aloituspaikkojen ja rahoituksen lisääminen ei auta, mikäli ala ei kiinnosta. Sosionomikoulutus, joka tuottaa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, edistää varhaiskasvatuksen alalle kouluttautumisen kiinnostavuuden kasvua.

"Epäselvä nykytilanne voi entisestään heikentää koulutuksen vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta. Tämä iskee kipeimmin Kainuuseen."

Koulutuspolitiikan tavoitteena on oltava koulutuksen vetovoimaisuutta edistävien ura- ja koulutusmahdollisuuksien mahdollistaminen niin ammattikorkeakoulututkinnon kuin yliopistotutkinnon suorittaneille. Nyt koulutusjärjestelmästämme puuttuvat selkeät ja joustavat väylät eri kelpoisuuksiin tai kelpoisuuden päivittämiseen.

Epäselvä nykytilanne voi entisestään heikentää koulutuksen vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta. Tämä iskee kipeimmin Kainuuseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Matti Sarén, rehtori, KAMK

Matti Heikkinen, yliopettaja, KAMK

Mikko Saari, kehitysjohtaja, KAMK

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä