Paikallisuutiset

Koronaennätys Kainuussa viime viikolla – 15 prosenttia kainuulaisista sairastanut koronan

Koronapandemia riehuu nyt pahimmillaan Kainuussa. Viime viikolla Kainuun sote kirjasi Kainuussa 1323 koronatartuntaa. Kainuun soten mukaan se on korkein tilastoitu määrä koko pandemian ajalta, mutta todellinen lukema on vielä tätäkin korkeampi.

Syynä siihen on se, että koronatestit painottuvat terveydenhuollon testien sijaan kotitestaukseen.

Viruksen ilmaantuvuus ja tartuntariski alueella on erittäin korkea.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun soten pandemiapäällikön Lea Käsmä-Ronkaisen mukaan erityisiä rajoitustoimia ei ole voimassa, mutta terveysturvallisuussuositukset jatkuvat.

– Suuresta tartuntamäärästä huolimatta sairaalahoidon tarve ei ole meillä noussut, joten nykytilanne on hallittavissa. Tämä edellyttää kuitenkin suositusten noudattamista eli maskien käyttöä ja muiden varotoimien jatkamista, hän muistuttaa.

Käsmä-Ronkaisen mukaan valtakunnallisesti nouseva sairaalakuormitus herättää lisääntyvää huolta eli pandemian loppu ei ole vielä näkyvissä.

– Vaikka emme enää päivittäin muistuta tilanteesta, ohjeet ovat edelleen voimassa. Esimerkiksi rokotussuojan tärkeys on yhä ajankohtainen, Käsmä-Ronkainen korostaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suuresta tartuntamäärästä huolimatta sairaalahoidon tarve ei ole meillä noussut, joten nykytilanne on hallittavissa.

Kainuun sote on palannut normaalivalmiuteen ja palauttaa asteittain supistettuja toimintoja normaaliksi. Koronatilanteesta tiedotetaan jatkossa keskiviikkoisin, ellei tilanne merkittävästi muutu.

Korona ollut yli 10000 kainuulaisella

Tartuntatautirekisterin mukaan Kainuussa on koronataudin sairastanut tähän mennessä 10 443 henkilöä eli noin 15 prosenttia väestöstä. Tämä vastaa tapausten osuutta koko Suomessa.

Kainuussa 85 prosenttia tartunnoista on vuodelta 2022. Näistä noin 40 prosenttia on alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ja yhteensä 85 prosenttia tapauksista on alle 50-vuotiailla. Kainuun tartunnoista 60 prosenttia on kajaanilaisilla, 15 prosenttia Sotkamossa ja 12 prosenttia Suomussalmella.

Tartuntatilastot eivät enää kerro kattavaa kuvaa epidemiatilanteesta, kun testausta ei suunnata koko väestölle. Epidemian kehitystä seurataan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön poissaolojen ja sairaalahoidon tarpeen osalta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kotitestaus ja omaehtoiset toimet

Koronakotitestausta suositellaan, jos saa lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita.

Jos kotitesti on positiivinen, suositellaan omaehtoista eristäytymistä vähintään viideksi vuorokaudeksi kuitenkin siten, että on vähintään 2 päivää oireeton ennen töihin tai kouluun paluuta.

Jos kotitesti on negatiivinen ja oireet jatkuvat, kotitesti kannattaa uusia 2–3 vuorokauden välein. Oireisille suositellaan omaehtoista kontaktien välttämistä 5 vuorokauden ajan.

Jos asuu sairastuneen kanssa tai on ollut lähikontaktissa sairastuneen kanssa, suositellaan välttämään ylimääräisiä kontakteja, kunnes sairastuneen oireiden alusta on kulunut 5 vuorokautta. Jos on täysin oireeton, voi mennä töihin maskia käyttäen. Etätyötä suositellaan, jos se on mahdollista. Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin.

Tartunnan saanutta suositellaan informoimaan henkilöitä, joihin on ollut kontaktissa 2 vrk ennen oireiden al-kua/positiivista testitulosta, jotta he tietävät seurata mahdollisia oireita ja huomioida varotoimet.

Oireisena ei tule mennä töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin. Sairausloma- tai poissaolotodistuksen voi tarvittaessa kirjoittaa esimerkiksi työterveyshuollon lääkäri tai hoitaja. Tätä varten ei tarvita terveydenhuollon koronatestiä tai yhteydenottoa jäljitykseen.

Terveydenhuollon testaus, jäljitys ja tartuntatautilain mukaiset päätökset

Terveydenhuollon testaus suunnataan sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä.

Tartunta on todettava terveydenhuollossa, jos tarvitsee tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen ansionmenetyksen korvaamiseksi. Mikäli henkilöllä ei ole rokotussuoja voimassa ja tarvitsee sairaudesta merkinnän EU:n koronatodistukseen, terveydenhuollon pikatestitulos riittää.

Tartunnanjäljitys kohdennetaan ensisijassa sote-henkilöstöön ja -yksiköihin. Tartuntatautilain mukaiseen eristykseen tai altistuskaranteeniin määrätään jatkossa vain, jos se on tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä esimerkiksi hoitolaitoksissa.

Päätöksen näistä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kokoontumisrajoituksia ei ole voimassa

Aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia ei ole nyt voimassa missään, mutta tilojen käytössä noudatettava lain hygieniavaatimuksia kesään asti, avi muistuttaa.

Koronarajoituksia on purettu monilla alueilla ympäri Suomen. Perusoikeuksia rajoittavia päätöksiä voidaan pitää voimassa vain niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä. Kun aluehallintovirasto arvioi päätösten välttämättömyyttä, keskeisiä ovat THL:n ja sairaanhoitopiirien antamat asiantuntija-arviot.

Avi muistuttaa tiedotteessaan, että koronaepidemiatilanne on Suomessa edelleen vakava. Kaikkien sairaanhoitopiirien alueet on määritelty epidemian leviämisalueiksi. Leviämisalueen tunnusmerkkejä ovat muun muassa se, että alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puutteita, jätevesiseuranta osoittaa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua ja sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee.

Tilanne kuitenkin vaihtelee huomattavasti alueittain. Esimerkiksi Pirkanmaalla koronatilanne jatkaa tasaantumistaan, mutta Kainuussa koronaepidemia kiihtyy edelleen.

Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa uusia rajoituspäätöksiä tartuntatautilain mukaisesti, jos rajoitukset arvioidaan epidemiatilanteen ja asiantuntijalausuntojen valossa välttämättömiksi. Aluehallintovirasto muistuttaa jokaista toimimaan terveysturvallisesti, jotta epidemiatilanne saataisiin laantumaan.

Suomessa on monia alueita, joilla ei tällä hetkellä ole voimassa mitään aluehallintoviraston asettamia koronarajoituksia. Millään alueella ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia (tartuntatautilain pykälä 58) eikä päätöstä tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta (tartuntatautilain pykälä 58 g).

Aluehallintoviraston asettama, tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva rajoituspäätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä on kuitenkin voimassa edelleen Lapissa. Lapin molemmissa sairaanhoitopiireissä tautitilanne jatkuu vaikeana. Määräys on voimassa 31.3.2022 asti ja se koskee kaikkia Lapin kuntia.

Edit: juttua täydennetty kello 14.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä