Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen priorisointiin avoimuutta

Kainuussa tarvitaan avoimempaa ja läpinäkyvämpää keskustelua, millaisilla periaatteilla, rakenteilla ja prosesseilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita pitää priorisoida tulevaisuudessa. Kainuun hyvinvointialueen tuore johtaja Jukka Lindberg on todennut haasteeksi sen, kuinka saadaan palvelut riittävän tehokkaiksi ja kuinka tänne saadaan työntekijöitä ja rahat riittämään.

Kaikki tämä edellyttää, että olisi ryhdyttävä käymään avointa keskustelua siitä, miten kaikki edellä mainittu saadaan toteutettua. Kyse on siitä, mitä palveluja toteutetaan, miten ja missä.

On arvioitu, että hyvinvointialueet joutuvat aloittamaan lähes miljardin rahoitusvajeessa, ja Kainuussakin ennakoidaan ensi vuoden talousarvion olevan yli 25 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vaikka valtio löyhentäisikin kukkaronnyörejään, mikä tosin on varsin epätodennäköistä isommassa mittakaavassa, niin selvää lienee, että olemme merkittävien palvelujen priorisointihaasteiden edessä. Se tulee merkitsemään paitsi toimintatapojen muutosta, myös palvelujen leikkauksia ja supistamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olen kuitenkin ihmetellyt, miksi Kainuun hyvinvointialueen virka- ja luottamushenkilöjohto ei ole käyttänyt tästä juurikaan puheenvuoroja saatikka käynnistänyt julkista ja avointa keskustelua. Toivottavasti tätä ei hoideta sammutetuin lyhdyin suljettujen ovien takana. Lähimenneisyydestä on tästä varoittavia esimerkkejä. Nyt pyydetään hyvinvointialueen strategiaan kansalaisten näkemyksiä, mutta muuten tulevan hyvinvointialueen valmistelutyö ja julkinen keskustelu on näyttänyt painottuvan johtajien määrän ja palkkiojärjestelmien priorisointiin.

Kansalaisilla on oikeus luottaa siihen, että heidän hyvinvointiinsa koskevien palvelujen ja investointien priorisointi perustuu yhteisiin pelisääntöihin ja tietoon, ei mutu-tuntumaan tai kyläpolitikointiin. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen priorisointikeskustelu ja päätöksenteko on nykyistä avoimempaa, osallistavampaa ja ennen kaikkea läpinäkyvämpää.

Vaikka priorisointia tarvitaan, niin sillä ei saa vaarantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluja. Priorisoinnin tulee tukea ja parantaa väestön terveyttä ja kaventaa hyvinvointieroja kestävällä tavalla Kainuussa.

Yhtenevien periaatteiden avulla voidaan vähentää paitsi heikosti vaikuttavia sote-palveluja, niin myös varmistaa palveluiden oikeudenmukainen toteutuminen. Tärkeää on myös se, että priorisoinnin tuloksia arvioidaan ja seurataan systemaattisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jari Lindh

aluevaltuuston varajäsen (vas.)

tulevaisuuslautakunnan jäsen

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä