Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kajaanin toisen asteen koulutuksen selvitys – selvitettiin, mutta mitä?

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen (KLL) Kainuun ammattiopiston (KAO) henkilöstönä haluamme ottaa kantaa toisen asteen koulutuksesta tehtyyn selvitykseen. KLL on toiminut nykymuodossaan 2013 lähtien itsenäisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Koulutusta järjestetään Kainuussa, Koillismaalla ja Vantaalla. Liikelaitoksen johtaja on johtanut ja kehittänyt koko liikelaitosta, ja rehtorit ovat toimineet pedagogiikan johtajina. Tällaista toimivaa rakennetta tarvitsemme jatkossakin.

Mielestämme prosessia on lähdetty hoitamaan perin omituisesti ottamatta mukaan KLL:n esihenkilöitä. Myöskään henkilöstön edustusta ei ole ollut riittävästi selvitysryhmässä.

Henkilöstön kuulemistilaisuus 6.6.2022 vaihtui selvityksen esittelytilaisuudeksi. Henkilöstöltä kerättiin kysymyksiä ja kommentteja. Esittelytilaisuudessa ei ollut varattu aikaa kysymyksiin vastaamiseen. Odotamme edelleen luvattuja vastauksia. Toivottavasti henkilöstöä arvostetaan ja kysymyksiin vastataan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olemme tottuneet avoimeen keskusteluun ja tiedottamiseen sekä eri näkökulmien huomioonottamiseen päätöksenteossa. Henkilöstöllä ei ole selvitystyön tekemistä ja toiminnan kehittämistä vastaan mitään, mutta näin huonosti johdettuna prosessina tämä aiheuttaa paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta, vaikuttaen yksilön hyvinvointiin. Pelkona on, että ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö hakeutuu muualle.

KPMG:n selvitystyö on tehty hyvin puutteellisesti, koska siitä puuttuu täysin henkilöstöön ja työehtoihin kohdistuvat vaikutukset. Selvityksessä ei ole mielestämme riittävästi huomioitu eri oppilaitosten jo olemassa olevaa yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään jo nyt hyvin laaja-alaisesti ja koko ajan uusia toimintoja etsien. Toiminnallisen yhteistyön kehittäminen on tärkeämpää kuin hallinnollisten himmelien kokoaminen. Koulutusliikelaitoksen siirtäminen kaupungin sivistystoimialan alle taannuttaa virkeää ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta. Liikelaitoksena säilytämme kilpailukykymme ja vetovoimamme.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen niin pedagogiikan kuin järjestäjärakenteen osalta on tärkeää ja niitä tulee kehittää yhteistyössä. KAO:n ja lukion yhteistyö on paljon muutakin kuin kaksoistutkinto (mikä tuli konsulttiselvityksessä ainoana yhteistyömuotona esiin).

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tahtotila on vahvistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa kaksoistutkintoja tai pienempiä osioita lukio- tai ammatillisesta koulutuksesta osaksi omaa tutkintoa. Tähän ollaan koulutusliikelaitoksessa tekemässä lukuvuonna 2022–2023 ensimmäisiä toimintamalleja. Lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella tutkinnon osa esimerkiksi matkailu- ja ravitsemusalan tarjonnasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun välistä hyvää yhteistyötä on jo olemassa esim. sosiaali- ja terveysalalla, jossa toimitaan yhteisessä kiinteistössä ja tiiviissä arkiyhteistyössä. Ammatillisessa koulutuksessa on väyläopintoja, joissa suoritetaan osana ammatillista perustutkintoa amk-opintoja, on tarjolla useammassa tutkinnossa. Hyvinä esimerkkeinä esimerkiksi tradenomipolku restonomipolku sekä polku pelialalle.

Ammatillinen koulutus on muuttunut viime vuosien aikana hyvin paljon valtiovallan lakien, asetusten ja ohjeistusten ohjaamana muun muassa ammatillinen reformi. KAO:ssa on pystytty vastaamaan suuriin muutoksiin ja säilyttämään laadukas opetus huolehtien taloudesta ja silti kehittymään valtakunnallisilla mittareilla mitattuna (laatupalkinnot). Työelämäyhteistyö on vahvaa ja tärkeä osa opintojen etenemistä, johon velvoittaa jo laki ammatillisesta koulutuksesta.

Ammatillinen koulutus tarjoaa henkilökohtaisia opintopolkuja kaiken ikäisille. Opiskelijoiden henkilökohtaiset polut toimivat hyvin, opintoja voi aloittaa pitkin vuotta ja opinnot henkilökohtaistetaan. Valmistuneita oli kevään 2022 aikana 774. KAO:n opiskelijat kehuvat opiskelijapalautekyselyissä oppilaitoksen ilmapiiriä, opetusta ja oppimisympäristöjä.

Koulutusliikelaitoksen yksi tehtävä on kehittäminen. Oppilaitoksemme kuuluu ammatillisen koulutuksen parhaimmistoon jatkuvan kehittämistyön ansiosta. Ammatillisessa koulutuksessa kehittämistoiminta toteutetaan hankkeiden kautta ja ne on nivottu osaksi koulutusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Henkilöstöä on mukana useissa OKM:n ja opetushallituksen suunnittelu- ja ohjausryhmissä kuten työelämätoimikunta- ja osaamisen ennakointi ryhmissä. Opetustoiminnan kehittämisen laadusta on pidettävä tiukasti kiinni. Miten verkostoissa toimimiseen vaikuttaisi, jos omistuspohja vaihtuisi? Yhtenä huolena henkilöstöjärjestöillä on uhka ammattitaitoisen henkilöstön siirtymisestä muihin tehtäviin.

Toisen asteen koulutuksen selvitys on osa Kajaanin kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa ja selvitystyön tarkoituksena on saada aikaan säästöjä, miten käy, jos kaikissa esitetyissä uusissa malleissa hallintoa joudutaan lisäämään. Muutoksilla on aina hintansa. Miten tässä prosessissa ja siitä seuraavassa päätöksessä huomioidaan rahoituksen tuovien asiakkaiden mielipiteet (opiskelijat ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajat)?

Kaikissa selvityksen vaihtoehdoissa syntyy lisäkuluja, veroseuraamuksia ja lisää hallinnon henkilöstökuluja sekä mahdollisesti jopa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan uudelleen hakeminen. Selvitykseen perehdyttyämme mielestämme paras vaihtoehto on jatkaa entisellä hallintorakenteella Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksena, koska KLL on tuloksellinen ja taloudellisesti kannattava. Luotamme siihen, että poliittiset päättäjät ottavat asioista selvää tosiasioihin perehtymällä ja tekevät viisaan kaikkia osapuolia huomioivan päätöksen.

Henkilöstö on valmis aitoon vuoropuheluun.

Minna Keränen

JUKO luottamusmies

Eira Piipponen

JYTY luottamusmies

Arja Virkkunen

Kainuun ammatilliset opettajat ry puheenjohtaja

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä