Mielipiteet

Lukijan mielipide: Naiset yhdessä vaikuttamaan

Esimakua puoluerajat ylittävästä halusta tukea toistensa esityksiä saatiin, kun Kainuun Nytkis – naisjärjestöt yhteistyössä järjesti 11.5. Kajaanissa Naisten vaalipaneelin, jossa esiintyivät naisehdokkaat kuudesta puolueesta. Kukin panelisti toi esille oman tasa-arvoon liittyvän aiheen. Keskustelijat osoittivat arvostusta toistensa puheenvuoroille ja kiinnostusta ratkoa myös muiden esittämiä asioita.

Keskustelun kuluessa koimmekin jotain erityistä. Tuli vahva tunne, että naisten esille tuomia asioita kannattaa jatkossa pyrkiä hoitamaan yhdessä muiden puolueiden naisvaltuutettujen kanssa eikä vain oman valtuustoryhmän kanssa.

Muun muassa naisiin kohdistuvan perheväkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi löytyy yhdessä laaja-alainen kokonaisnäkemys ongelmasta ja samalla monipuolisesti ratkaisuja, jotka liittyvät ihmiselämän kaikkiin vaiheisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Koulukiusaamisen, lapsiperheiden, erityislasten vanhempien ja vanhusten kotipalvelujen, terveyden edistämisen ja naisyrittäjyyden kysymyksissä on intoa jatkaa yhdessä tällä porukalla Kajaanissa. Uskon, että naisten yhteistoiminta kannattaa käynnistää joka kunnassa.

Naisten ja naisjärjestöjen yhteistyön vahvistamista varten perustettiin Kainuun Nytkis pari vuotta sitten. Toimintaan on osallistunut tähän asti aktiivisesti 3 poliittista ja 3 epäpoliittista naisjärjestöä. Kolme uutta poliittista naisryhmää halusi tilaisuudessa liittyä Kainuun Nytkis -toimintaan.

Nytkis ry – Naisjärjestöt yhteistyössä perustettiin Suomeen 33 vuotta sitten oivalluksista: "Konsensuksella ja yhteistyöllä kohti sukupuolten tasa-arvoa" ja "Jokaisen menestyneen naisen rinnalla on monta naista."

Uskonpa, että naisvaltuutettujen yhteistyön henki näkyy ja kuuluu Kainuun kunnissa. Se on miestenkin etu. Kainuussa on liian vähän naisia. Naisia vaivaa muun muassa koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksien puute.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Paneelin teema oli Käytä äänesi – äänestä naista!

Sorretaanko miehiä? Näin kysyi eräs mies tilaisuuden FB-viestinnän yhteydessä.

Sorretaanko? Väitän, että miesten syrjäyttämisen ja sorron tavoitteilla ei kukaan naisvaltuutettu toimi.

Kaikki valtuutetut, niin miehet kuin naiset, ovat parantamassa kotipaikkansa hyvinvointia. Hyvinvoinnin tavoitteet sekä keinot hyvinvoinnin parantamiseksi nähdään monenlaisina ja hieman erilaisina eri silmälasien läpi katsottuna. Poliittisilla ryhmillä on eri painotuksia. Miehillä ja naisilla on erilaisia tavoitteita ja tärkeysjärjestyksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Naisia on valtuustoissa aina ollut vähemmän kuin miehiä, nykyisin 39 prosenttia. Naisen ääni on kuulunut ratkaisuissa heikommin. Tavoitteemme on, että kehotuksemme äänestä naista nostaa naisten osuuden valtuutetuista 50 prosenttiin. Se ei ole sortoa – se on sukupuolten tasa-arvoa.

Käytä äänesi vaalissa, että demokratia eli kansanvalta toimii kunnolla. Kainuussa on syytä yhä useamman äänestää. Innostetaan siihen tapaamiamme ihmisiä ja autetaan tilaamaan kotiäänestys tarvittaessa.

Helena Aaltonen

Kainuun Nytkis – naisjärjestöt yhteistyössä pj.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä