Mielipiteet

Lukijan mielipide: Riittävä hoitajamitoitus on edellytys asiakasturvallisuudelle vammaispalveluissa

Vammaispalvelulainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Vammaisen henkilön yksilölliset tarpeet halutaan huomioida paremmin, mutta lain hengen toteuttaminen vaatii palvelun tuottajilta ajatustavan muutosta.

Lakiesityksen mukaan vammaispalveluiden tulee joustaa asiakkaan palveluntarpeen ja henkilökohtaisen päivärytmin mukaisesti. Nyt tilanne on valitettavan usein ollut se, että vammainen henkilö joutuu sovittamaan päivärytminsä henkilöstön työvuorojen mukaan.

Liian pienen henkilöstömitoituksen vuoksi odotusajat ovat useissa paikoissa pitkiä, mikä johtaa asiakkaiden tyytymättömyyteen ja henkilöstön eettiseen kuormittumiseen. Liian pieni henkilöstömäärä on selvä asiakasturvallisuus- ja työturvallisuusriski.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nykyisillä asumispalvelujen henkilöstöresursseilla palveluita on mahdollista tuottaa vain tietynlaisille asiakkaille. Jos asiakkaan palveluntarve poikkeaa tästä, käy usein niin, että asiakasta pallotellaan tarpeettomasti yksiköstä toiseen.

Henkilöstömitoituksen tulee aidosti olla sillä tasolla, että asiakkaan yksikölliseen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Vammaisen henkilön valinnanvapaus asumispaikan suhteen voi puolestaan toteutua vain, jos lain tarkoittamista yksityisistä asumispalvelun tuottajista on todenmukaista tietoa saatavilla esimerkiksi palvelun laadusta.

Lain tarkoittamissa vammaispalveluissa, kuten asumispalveluissa ja lyhytaikaisessa hoidossa, henkilöstön tulee olla koulutettuja sosiaali- ja/tai terveysalan ammattihenkilöitä. Vain koulutettu henkilökunta osaa arvioida palvelun tarvetta ja havaita muutoksia asiakkaan hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä tukea yhteisöllisyyttä.

Samoin vain koulutetulla henkilökunnalla on edellytyksiä turvata vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja huolehtia muiden oikeuksien toteutumisesta eri tilanteissa. Vammaispalveluissa lääkehoidon toteuttaminen luokitellaan terveydenhuollon toiminnaksi. Lääkehoidosta vastaavat ensisijaisesti asiaan koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kuten lähi- ja sairaanhoitajat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ylipäänsä vammaispalveluissa on kiinnitettävä huomiota alan veto- ja pitovoimaan. Hyvät työolot, säännöllisen täydennyskoulutuksen mahdollisuus sekä kilpailukykyinen palkka lisäävät pitovoimaa.

Henkilöstön vaihtuvuudella on merkittävä vaikutus palvelun laatuun, ja tämä tulisi huomioida kilpailutuksissa palvelun hintaa painavampana tekijänä. Vammaispalveluissa henkilöstön pysyvyys on palvelun laadun kannalta jopa monia muita sektoreita merkityksellisempää. Eettisesti kestävällä tavalla tehtävä vammaistyö on alan merkittävin pito- ja vetovoimatekijä.

Silja Paavola

puheenjohtaja

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä