Mielipiteet

Kirjoittajan mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa olevat akuutisti sairaat potilaat tarvitsevat myös lääketieteellistä diagnostiikkaa, johon Kainuussa on parhaat edellytykset osana keskussairaalaa.

Lukijan mielipide: Sote-keskusten hoito- ja hoivapalvelut sekä rakennusinvestoinnit edellyttävät uudistuksia

Kainuun aluevaltuuston hyväksymä palveluiden järjestämissuunnitelma sisältää akuutin sairaalahoidon turvaamisen osana keskussairaalaa ja terveyskeskusosastojen kehittämisen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi.

Strategisten linjausten käsittely on tällä erää ollut käynnissä toista vuotta, jonka aikana kokonaisuus on herättänyt kysymyksiä ja huolta, mutta myös väärinymmärryksiä.

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat akuutisti sairaat potilaat tarvitsevat myös lääketieteellistä diagnostiikkaa, johon Kainuussa on parhaat edellytykset osana keskussairaalaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sairaalahoitoon eivät sitä vastoin kuulu ikäihmisten hoiva- tai asumispalvelut, joiden toimivuuteen järjestämissuunnitelmassa on erityisesti panostettava.

Aiempien terveyskeskusosastojen kehittäminen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi tarkoittaa eri potilasryhmille suunnattua toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta eli akuutin sairaalahoidon jälkeistä ammatillista jatkohoitoa.

Myös elämän loppuvaiheen saattohoito voi kuulua näiden yksiköiden toimintaan.

Samalla on vahvistettava kotiin annettavia palveluita ja sairaanhoitoa kotisairaalan ja kotihoidon sekä ensihoidon ja kuntoutuksen tiiviillä yhteistyöllä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Akuuttihoidon ja osastohoidon linjaukset on Kainuussa hyväksytty sote-valtuustossa jo vuonna 2013. Nyt on aika toimeenpanna pitkään esillä olleet suunnitelmat.“

Muutos tarkoittaa, että jatkossa osa nykyisistä tk-osaston potilaista hoidetaan KAKS:ssa, osa tehokkaammin kotona tai lähipalveluissa ja osa sote-keskusten kuntoutus- ja arviointiyksikössä.

Asia ei sinänsä ole uusi; akuuttihoidon ja osastohoidon linjaukset on Kainuussa hyväksytty sote-valtuustossa jo vuonna 2013. Nyt on aika toimeenpanna pitkään esillä olleet suunnitelmat.

Uudet sosiaali- ja terveyskeskukset kokoavat moniammatillisia lähi- ja etäpalveluita yhteen esimerkiksi osastojen, vastaanottojen tai liikkuvien palveluiden yhdistelmäksi.

Näiden sisältö ja toteutustavat vaihtelevat eri toimipisteissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Palvelurakenteen muutoksen lisäksi myös tiloja on uudistettava. Rakennuskanta on paikoin pahasti vanhentunutta, jopa käyttökelvotonta.

Joustavia toimitilamalleja kehittämällä voidaan myös vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Rakennusinvestointeja tarvitaan myös asumiseen: kuntien ja yksityisen sektorin sijoituksia joustavaan hoiva-asumiseen tarvitaan, jotta myös palvelut voidaan järjestää sujuvasti.

Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu hyvinvointialueen palvelukokonaisuuden tavoitteet ja keinot.

Toimeenpano käynnistetään yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa nyt, kun valtuusto on suunnitelman hyväksynyt.

Ammattilaisten riittävyys ja palvelurakenteen sovittaminen terveydenhuollon ja ikäihmisten hoivan palveluihin vähenevän väestön alueella kiteyttää Kainuun keskeisimmät haasteet.

Ratkaisuja näihin etsitään päivittämällä palvelumalleja 2030-luvun toimintaympäristöön.

Kirjoittaja on Kainuun hyvinvointialuejohtaja.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä