Mielipiteet

Lukijan mielipide: Susiasiat alueellisille riistaneuvostoille

Maa- ja metsätalousministeriön joulukuussa vahvistama asetus suden kannanhoidolliseen metsästykseen on perusteltu hyvin. Ylen Aamu -lähetyksessä (1.2.) MMM:n neuvotteleva virkamies Sami Niemi kommentoi muun muassa seuraavasti.

Asetuksen pyrkimyksenä on ollut lisätä suden elinpiirin hyväksyttävyyttä ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

Niemi jatkaa, että susikanta on maassamme tällä hetkellä vahva. Poistettaessa laumasta yksittäisiä susia, on olemassa riski ampua alfa-yksilöitä, mikä johtaisi lauman hajaantumiseen. Ministeriön näkemyksen mukaan kannanhoidollisella metsästyksellä vastataan siis tarpeeseen hallita kasvavaa susikantaa, mutta samalla osoittaa hyväksyntä suojellulle lajille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kannanhoidollinen metsästys ei päässyt alkuun johtuen hallinto-oikeuksien päätöksistä pysäyttää toimeenpanot. Tämä odottelun aika on syytä käyttää hyväksi ja säätää järjestelmä, joka on järkevä lupapäätöksien kannalta. Samassa aamulähetyksessä kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) kannatti vahvasti päätöksenteon tuomista aluevaltuustoon.

Meillä on jo olemassa Riistakeskuksen alaiset alueelliset riistaneuvostot. Näiden neuvostojen tehtävänä on tällä hetkellä muun muassa osallistua Riistakeskuksen strategiseen suunnitteluun sekä valmistella riistaeläinten elinympäristöjä koskevia hoitosuunnitelmia.

"Myös neuvostojen kokoonpanoa voisi tarkastella uudelleen."

Mielestäni näiden neuvostojen toimivaltaa tulisi lisätä niin, että niillä olisi myös päätöksentekovaltaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen liittyen. Myös neuvostojen kokoonpanoa voisi tarkastella uudelleen ja pohtia, pitäisikö niissä tulevaisuudessa olla edustus esimerkiksi ympäristöterveydenhuollosta. Näin päätösten tekeminen olisi laajanäkökantaista, mutta alueellista.

Sudet kuuluvat Suomen luontoon, mutta eivät pihoille ja asutuksen lähelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Johanna Sorri

aluevaltuutettu (kesk.)

Hyrynsalmi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä