Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon Kainuun hyvinvointistrategiassa

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, henkilöstöpolitiikka, omistajapolitiikka.

Kainuussa kuten muuallakin Suomessa pyritään tekemään paras mahdollinen aluetta ja sen asukkaiden tarpeita huomioiva, ihmisten hyvinvointia parantava strategia. Kainuun Nytkis haluaa muistuttaa aluehallintoviranomaisia ja aluevaltuutettuja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimisesta valmistelutyössä.

Hyvinvointialueen strategiaa ja toimintaa tulee tarkastella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat kaikkia viranomaisia edistämään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisessa on tehtävää monella tasolla. Henkilöstöpoliittisessa tasa-arvossa on kyse hyvinvointialueesta työnantajana. Toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä kohteena ovat palveluiden käyttäjät ja päätöksenteko suunnittelusta toimeenpanoon ja arviointiin.

Toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä näemme eniten kehitettävää. Palveluiden näkökulmasta keskeistä on, että palvelut ovat yhtäläisesti kaikille saavutettavia ja vastaavat sisällöltään ja laadultaan yhtä hyvin eri sukupuolten ja ihmisryhmien tarpeisiin. Palveluille pitää tehdä sukupuolivaikutusten ja yhdenvertaisuuden arviointi eli miten suunnittelut palvelut tulevat vaikuttamaan eri sukupuoliin, eri ikäisiin, erilaisiin vammaisiin, eri paikoissa Kainuussa asuviin, eri etnisiin ryhmiin jne.

Kainuulla on mahdollisuus olla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen edelläkävijä alueensa kehittämisessä.

Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset toiminta- ja käyttäytymistavat ovat merkittävä osa onnistuneen hyvinvointityön perustaa. Kenenkään ei tarvitse tulla loukatuksi tai syrjityksi esimerkiksi sukupuolensa perusteella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aluevaltuusto ja -hallitus voivat laatia turvallisen työskentelyn ja vihapuheesta vapaan tilan säännöt, jotka luovat hyvän ja toisia kunnioittavan työntekoilmapiirin.

Olemme mielellämme mukana tässä kehittämistyössä.

Brigantia Tornqvist, Leena Törrö, Marketta Moilanen, Noora Kyllönen, Rea Stricker, Armi Saari, Vuokko Matero, Marja Malin, Helena Aaltonen, Marja-Leena Haataja

Kainuun Nytkis, Naisjärjestöt yhteistyössä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä