Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tuulivoimakaava on ylimitoitettu

Kainuun maakuntahallitus oli asettanut Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varasi osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta 31.01.2022 mennessä.

Kainuun liiton tuulivoimapuistokaavaluonnos on yltiöpäinen ja ylimitoitettu. Kaavaprosessissa haittoja mielestäni vähätellään ja vedotaan tutkimuksiin yleisellä tasolla. Se on myös jälkijättöinen, sillä kunnat, muun muassa Puolanka, ovat jo käynnistäneet osayleiskaavan teon (valtuusto 11.11.2021) kahdelle Kainuun liiton luonnoksessa oleville alueille.

Maakunnallisen kaavanhan on tarkoitus ohjata kuntien yleis- ja asemakaavoja. Puolangan kunta käynnisti kuitenkin kaavan teon keskustalaisten valtuutettujen äänin 13-8 välittämättä siitä, että maakunnallinen tuulivoimakaava on vasta luonnosvaiheessa. Samalla tämä valtuuston päätös loukkaa Ukonkankaan alueen maanomistajia, sillä kunnan ei tule päätöksillään antaa yksittäiselle tuulivoimayhtiölle etulyöntiasemaa muihin alan toimijoihin nähden.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mielestäni alueen maanomistajilla on oikeus päättää maankäytöstään, sekä mahdollisesta tuulivoimahankkeen toteuttajasta itse.

Huomiota herättää varsinkin se, mistä tuulivoimayhtiöt ovat saaneet ennakkoon tiedot tulevista uusista alueista Kainuun liiton kaavatarkennukseen. Allekirjoittaneelle ei annettu tietoa elokuussa 2021, kun asiaa Kainuun liitosta tiedustelin. Vastaus oli, että asia ei ole vielä julkinen ja tietoa ei voi antaa.

Kuitenkin tuulivoimayhtiö Winda Energy Oy oli pyytänyt kirjeitse jo heinäkuussa 2021 Puolangan kuntaa osayleiskaavan tekoon yhdelle luonnoksessa esitetylle tuulivoimapuistolle (tv31 Ukonkangas) ja tuon alueen maanomistajille yhtiö lähetti maanvuokrasopimukset elokuussa 2021. Yhtiö jätti niin sopimuksen saatekirjeessä kuin myös info-tilaisuudessa kertomatta maanomistajille osayleiskaavahankkeesta. Tämä kuvastaa selkeästi yhtiön luetettavuutta ja tarkoitusperiä.

Kainuun tuulivoimakaavaluonnoksesta ei käy selville lobbaustoiminta, eikä viranhaltijoiden ja päättäjien sidonnaisuus ja jääviys kaavaprosessissa. Kaavaluonnoksessa ei ole myöskään ilmoitettu tuulivoimapuistoista lähtevien siirtolinjojen suuntausta vaan ainoastaan arvailua linjauksista. Tiedossa on, että voimalinjojen rakentaminen aiheuttaa maanomistajien keskuudessa vastustusta, koska korvaus linjojen alle jäävästä maasta on mitätön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaavaluonnosta lukiessa tuli tunne, että kaavaa tehdään vain tuulivoimayhtiöitä ja kuntia varten. Kaavan teon taustalla vaikuttaa olevan kuntien ylin johto, Metsähallitus, kasvottomat metsäyhtiöt ja metsärahastot, jotka haluavat maksimoida omistamiensa metsäkiinteistöjen tuoton ja saada vuosittain tuloja kiinteistöistään, joista metsät on jo hakattu.

Kuntalaisten, maanomistajien ja mökkien omistajien mielipiteellä ei ole merkitystä. Meille pienten kylien ja kuntien asukkaille jää vain kaikki tämän toiminnan haitat ja ongelmat.

Kaiken tämän lisäksi suurimmat voitot tuulivoimabisneksestä korjaavat tuulivoimayhtiöiden taustalla olevat kansainväliset sijoittajat, jotka eivät tunnetusti maksa veroja Suomeen.

Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä. Kaavaluonnokset ovat vasta työn alla. Nyt pitää vaikuttaa poliittisiin päättäjiin ja saada laaja kansalaiskeskustelu asiasta käyntiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Matti Reinikka

Puokiovaara

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä