Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi jakaa kuntien kesken

Kirjoittajien mielestä tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin ja lisää koko maan tasoista suunnittelua. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Presidenttiehdokas Olli Rehn (kesk.) sanoi Kainuun Sanomien haastattelussa, että itäisen Suomen aluetaloutta heikentää se, ettei idässä voida rakentaa tuulivoimaa samalla tavalla kuin läntisessä Suomessa. Hän toivoi, että tuulivoiman rakentaminen tehtäisiin mahdolliseksi myös Itä-Suomessa (KS 26.11.).

Suomella on pitkä yhteinen maaraja hyökkäyssotaa toisen naapurimaansa kanssa käyvän arvaamattoman valtion kanssa.

Puolustusvoimat hoitaa tärkeää lakisääteistä tehtäväänsä itärajan turvallisuutta valvoessaan. Tuulivoimalat häiritsevät tutkien toimintaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin.

Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkein motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin.

Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken. Tuulivoiman lisärakentamisesta aiheutuu myös kustannuksia energiajärjestelmälle.

Päätöksenteko hanke kerrallaan kunnissa soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimarakentamiseen.

Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei ohjaa tuulivoimaloiden sijoittamista kokonaisuuden kannalta parhaalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Sijoittaminen perustuu osaoptimointiin kokonaisoptimoinnin kustannuksella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivatkin täysremontin ja lisää koko maan tasoista suunnittelua.

Yksi tapa korjata kuntien välistä eriarvoisuutta olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot.

Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa.

Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista.

Voimalaitosten osalta huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat muiden voimalaitosten kiinteistöverojen jäädessä tasauksen ulkopuolelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yksi tapa korjata kuntien välistä eriarvoisuutta olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot.

Kiinteistöverojen jakoa valtion ja kuntien kesken voisi myös harkita. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoimaloiden kiinteistöverot maksetaan valtiolle.

Sari Murto

puheenjohtaja

Riitta Lindgren

luvitusasiantuntija

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä