Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vihreän siirtymän sijaan huoltovarmuus

Vihreä siirtymä on ajan hokema ilman täsmällistä sisältöä. Se tuntuu liittyvän jokaiseen asiaan, mutta konkreettisesti kovin vähän sanotaan, mitä pitäisi tai täytyisi tehdä.

Vihreän siirtymän sijaan pitäisi puhua huoltovarmuudesta. Käytännössä kumpikin asia tarkoittaa samaa, mutta huoltovarmuus tuo jokaiselle selväksi mistä on kysymys. On siis tarkoitus irrottautua ulkoa tuotavista energialähteistä.

Öljy, kaasu ja kivihiili fossiilisina polttoaineina ovat tuontitavaraa ja näin uhka huoltovarmuudelle kriisitilanteissa. On siirryttävä kotimaisiin energialähteisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eri lämpöpumppujärjestelmiä, joilla saadaan lämpöenergiaa talteen, on monta. Lämpöä voidaan pumpata maaperästä, ilmasta, järvistä ja merestä. Lämpöä saadaan kerättyä myös hukkalämmöstä ja jäähdytystä vaativista kohteista. Näitä ovat asuintalot ja muut kiinteistöt, kuten datakeskukset.

Suuria mahdollisuuksia tuo tuulivoima ja jossain määrin aurinkovoima, ja erityisesti, kun näihin liitetään energian varastointi vedyksi muuttamalla. Näin energiaa olisi saatavilla tasaisemmin ympäri vuoden.

Turvetta voidaan kerätä soilta varmuusvarasto pahimman tilanteen varalta. Pienydinvoima tulee tyydyttämään tulevaisuudessa kaupunkien lämmön tarvetta.

Suurydinvoimalat ovat huonoja ratkaisuja huoltovarmuuden kannalta. Kriisitilanteessa ne ovat helppoja kohteita ohjuksille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomella on kaikki mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi ilman ulkoa tuotavaa fossiilista energiaa.

Ehdotankin, että jatkossa keskustelisimme energiahuoltovarmuudesta vihreän siirtymän sijaan.

Heikki Kärkkäinen

filosofian maisteri

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä