Paikallisuutiset

Perustuslakivaliokunnalta nuhteet Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen tietoja pimittäneelle valtiovarainministeriölle

Kritiikki kohdistuu myös apulaisoikeuskanslerin asiasta antamaan ratkaisuun.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai perjantaina valmiiksi selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta. Asia nousi pinnalle sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön virkamiesten kerrottiin pimittäneen eduskunnalta olennaisia tietoja Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistelemasta sote- ja maakuntauudistuksesta kevättalvella 2019.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää erittäin vakavaa huomiota siihen, että valtioneuvoston ja ministeriöiden virkamiesten virkavelvollisuutena on toteuttaa eduskunnan tarpeellisina pitämien tietojen esittäminen.

Valiokunta pitää selvänä, että eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteuttaminen on virkavelvollisuus, johon voi kohdistua virkavastuu. Valtioneuvostolla, ministeriöllä tai sen virkamiehillä ei ole perustuslain mukaan toimivaltaa harjoittaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa sen suhteen, mitä tietoja eduskunnan valiokunta katsoo tarvitsevansa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Ministeriön virkavalmistelun tehtävänä ei ole edistää hallituksen esityksen hyväksymistä eduskunnassa mitenkään muutoin kuin objektiivisella ja riittävän seikkaperäisellä valmistelulla ja asioiden selvittämisellä, valiokunta muistuttaa.

Apulaisoikeuskansleri toista mieltä

Sipilän hallituksen viime metreillä eduskunnassa alettiin epäillä, ettei hallitus toimittanut eduskunnalle kaikkia merkityksellisiä tietoja maakunta- ja sote-uudistuksesta, joka sittemmin kaatui. Pimitys liittyi noin 210 miljoonan euron arvoiseen kysymykseen kotoutumiskorvauksista ja maatalouden lomituksista.

Tietojen antamisen laiminlyönti olisi voinut johtaa lakien hyväksymiseen virheellisenä, jos ne olisi ehditty käsitellä ennen uudistuksen raukeamista hallituksen eroon.

Jupakan selvittely sai aikaan poikkeuksellisen kiistan eduskunnan ja apulaisoikeuskanslerin välille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen oli kanteluratkaisussaan todennut, etteivät valtiovarainministeriön virkamiehet olleet jättäneet kertomatta olennaisia tietoja maakunta- ja sote-uudistuksesta eduskunnalle.

Eduskunnan virkamiehet olivat Puumalaisen ratkaisusta tyrmistyneitä (HS 10.4.). Heidän mielestään apulaisoikeuskanslerilla ei ole mitään valtuutta ottaa kantaa siihen, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja olennaisia.

Perustuslakivaliokunnan nyt julki tuoman kannan mukaan Puumalaisen tekemän arvioinnin ei voida kaikilta osin katsoa tukeutuvan eduskunnan tiedonsaantioikeuteen, joka on perustuslaissa säädetty.

Kansliapäällikön valinta ollut jumissa

Sote-uudistusta johti tapahtuma-aikaan valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg , joka on nyttemmin yksi valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi hakeneista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Edellinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) veti huhtikuussa valtioneuvoston esityslistalta pois esityksensä siitä, että virkaan olisi valittu Nerg.

Syynä oli se, että eduskunnan perustuslakivaliokunta oli aloittanut selvityksen siitä, noudattavatko ministeriöiden virkamiehet laissa säädettyä velvollisuutta antaa kaikki tiedot hallituksen lakiesityksistä valiokunnille. Epäilyjen takia Nerg ei ole kelvannut pääministeripuolue sdp:lle.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on (kesk.) kertonut haluavansa haastatella vielä kaikki ehdokkaat. Haastattelut on tarkoitus tehdä nyt, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellyt eduskunnan tiedonsaantioikeuksiin liittyvän kokonaisuuden.

Lännen Media ei ole tavoittanut Nergiä kommentoimaan perustuslakivaliokunnan selvitystä.

Valtioministeriön määräaikaiseksi kansliapäälliköksi nimitetty Juha Majanen sanoi, että selvitys käydään ministeriössä huolella läpi.

– Arvioimme, miten menettelytapojamme kenties olisi syyttä muuttaa, jotta varmistetaan eduskunnan tiedonsaantioikeus kaikissa tilanteissa jatkossa.

Täydennetty loppuun Juha Majasen kommentit klo 16.05.

Eduskunnan silloinen perustuslakivaliokunta kokoontui valmistelemaan lausuntoa sote-uudistuksen laeista 11. helmikuuta 2019.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä