Mielipiteet

Kajaanilainen CSE Entertainment valmistaa digitaalisia liikuntapelituotteita kansainväliseen vientiin. Kuva: Hannu Mustonen

Puheenvuoro: Kansainvälinen hanke vie eteenpäin liikunta- ja hyvinvointialan osaamista Kainuussa

Katri Takala
Vesa Linnamo
Kaisa Ottavainen-Nurkkala

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaraportin (2022) mukaan suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin. Liikkumattomuus on haaste myös muissa Euroopan maissa.

INSHAPE-hanke vastaa osaltaan tähän haasteeseen. Tämän päivän kehitystyö vaatii eri tahojen yhteistyötä. Hankkeessa verkostoidutaan eri maiden toimijoiden kanssa ja kehitetään yhdessä osaamista aiheen tiimoilta.

Liikunta- ja hyvinvointialan kehitystyön keskiössä ovat: 1) yritysten tukeminen mm. innovaatio- ja yritysneuvontapalveluiden avulla, 2) markkinavalmiusarvioinnit, 3) dataan perustuva kehittäminen (uusia data- ja digitalisaatiopalveluja), 4) työpajat yrityksille, 5) innovaatioekosysteemipalvelujen ja erilaisten työkalujen kartoittaminen sekä 6) parhaiden käytäntöjen kokoaminen (kansainvälisellä tasolla).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hankkeessa on mukana seitsemän eurooppalaista yritystä kehittämässä omia tuotteitaan valmiimmiksi markkinoille. Hankkeen aikana otetaan mukaan lisää yrityksiä.

Kehitystyö alkaa yritysten tarpeiden kartoittamisella ja pilottien suunnittelulla. Piloteissa hyödynnetään erilaisia testiympäristöjä ja tutkimustietoa sekä tähdätään kaupallistamiseen. Kainuun liitto tukee hanketta ja alue pääseekin näin osaksi kansainvälistä verkostoa, jossa Suomesta on Kainuun lisäksi toimijoita Päijät-Hämeen ja Lapin alueilta.

Hankkeen avulla KAMK:n ja JYU:n asiantuntemusta hyödynnetään CSE:n tuotekehityksessä. KAMK tarjoaa kehitystyöhön osaamista liittyen mm. data-analytiikkaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. JYU-Vuokatin roolina on tuoda tutkimukseen perustuvaa osaamista yrityksen toiminnan kehittämiseen esimerkiksi automaattisen liikeanalyysin ja data-analytiikan hyödyntämisen muodoissa.

Innovaatioilla on merkitystä ja CSE haluaa olla muutoksentekijä ihmisten liikuttamisessa ja hyvinvoinnissa. Ihmisten liikuntatottumukset ja -tarpeet eivät pysy samanlaisina, vaan niitä muokkaavat kaikki muut yhteiskunnassa tapahtuvat ilmiöt. Innovaatioiden kaupallistaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Strategiaa täytyy olla valmis muuttamaan markkinoiden muuttuessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pelillisyys ja teknologia liikunnan lisäämisessä eivät ole enää tulevaisuutta, vaan monia ratkaisuja on jo olemassa. CSE:n liikuntapelituotteet kehitetään ja valmistetaan Kajaanissa, ja niitä on viety jo yli 57 maahan. CSE:n tavoitteena hankkeessa on kehittää liiketoimintaa ja konseptoida uusia vaikuttavia toimintamalleja. Samalla edistetään koko liikuntapelialan tunnettavuutta, koska ala on vielä kovin nuori. Alueen korkeakoulujen osaaminen hyvinvoinnin ja liikunnan tutkimisessa ja liiketalouden kehittämisessä vahvistavat yrityksen omaa kehittämistä.

Hankkeessa toimijat uskovat, että ilo ja liikkuminen ovat jokaisen oikeuksia iästä, sukupuolesta ja kyvyistä riippumatta. CSE haluaakin kehittää tuotteita, jotka edistävät hyvinvointia, ylläpitävät terveyttä ja auttavat ihmisiä oppimaan uusia taitoja. Tärkeintä on, että niiden avulla liikkumisesta nauttivat niin perinteisessä mielessä liikunnalliset ihmiset kuin passiiviset, toimintarajoitteiset tai he kaikki, jotka eivät vielä ole löytäneet motivaatiota liikkumiseen.

INSHAPE-hanke edesauttaa niin aluetalouden kuin väestönkin kuntoon saattamista. Tulevaisuudessa tämä mahdollistuu innovaatiokeskittymien kautta: huomioimalla asiakkaat entistä paremmin ja hyödyntämällä yritysten sekä korkeakoulujen yhteistyötä.

Kirjoittajat:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Katri Takala, LitT, yliopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Vesa Linnamo, LitT, professori, johtaja, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU)

Kaisa Ottavainen-Nurkkala, talous- ja kehitysjohtaja, CSE Entertainment

INSHAPE-hanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) ja peliyhtiö CSE Entertainment ovat mukana EU-rahoitteisessa kansainvälisessä INSHAPE-hankkeessa, jossa kehitetään eurooppalaisia liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatiokeskittymiä.

Mukana on toimijoita viidestä eri EU-maasta.

Hankkeessa kehitetään paikallisia liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatiota vastaamaan markkinoiden tarpeita.

Innovaatioiden kehittämisessä hyödynnetään dataa ja tutkimustietoa.

Hanke vastaa myös siihen haasteeseen, että jokaisessa Euroopan maassa väestö liikkuu liian vähän.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä