Mielipiteet

Puheenvuoro: Omistajastrategialla tehokkuutta perheyrityksen toimintaan

Omistajastrategialla tarkoitetaan yrityksen omistajien yhdessä tekemää sopimusta yrityksen omistuksen intresseistä. Se kertoo omistajien yhteisen tahdon ja sen, mitä omistajat haluavat tehdä omistuksellaan.

Tärkeäksi omistajastrategia nousee erityisesti sellaisissa perheyrityksissä, joissa omistus on laajentunut vuosikymmenien saatossa yhden omistajan yrityksestä seuraavan sukupolven sisarusten tai serkusten omistamaksi suuremmaksi yritykseksi.

Perheyritys on kokonaisuus, jossa on monenlaisia toimijoita. Perheyrityksen toimintaan vaikuttaa koko perheyhteisö, vaikka kaikki perheenjäsenet eivät olisikaan omistajia tai työskentelisi yrityksessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mitä laajemmaksi omistus tulee, sitä hankalammaksi voi tulla yhteisen sävelen löytäminen perheyrityksen johtamisessa. Eri omistajilla voi olla erilaiset tavoitteet omistukselleen, mutta yritystoiminnan johtamisen ja yrityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta olisi tärkeää löytää yhteinen suunta ja tavoite.

Toteutetaanko edellisten sukupolvien toiveita ja odotuksia vai omia tavoitteita?

Perheyrityksen toimintaan vaikuttaa perhesiteet ja -suhteet ja myös edellisten sukupolvien toiveet ja odotukset. Vaikka isovanhemmat tai vanhemmat eivät olisikaan enää mukana yrityksen toiminnassa, on heidän vaikutuksensa usein nähtävissä perheyrityksessä. Yrityksen omistajien tulisikin pohtia, onko nykyinen omistajastrategia edellisen sukupolven toiveiden täyttämistä vai nykyisten omistajien tavoitteiden mukaista toimintaa.

Yrityksen omistajat määrittelevät koko yrityksen strategian eli yrityksen mission ja vision sekä käytettävät resurssit. Kaiken toiminnan tarkoituksena on omistajan omistaja-arvon lisääminen.

Strategian lisäksi yrityksessä on oltava omistajastrategia. Selkeän omistajastrategian avulla yrityksen johto tietää, mikä on omistajien tahtotila. Omistaja-arvon lisäämisessä tärkeää on myös se, että yrityksen omistajien ja johdon intressit ovat yhteneväiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Perheyrityksissä tällaisia omistajien ja johdon intressiristiriitoja ei välttämättä pääse syntymään, sillä omistajina ja johtajina ovat yleensä käytännössä samat henkilöt.

Omistajastrategia kertoo omistajien yhteisen tahtotilan

Omistajastrategiaan kootaan omistamiseen liittyviä oikeuksia ja velvoitteita. Lisäksi se voi sisältää omistamiseen liittyviä arvoja sekä tavoitteita. Omistajastrategia voi myös ottaa kantaa riskipolitiikkaan, tuottotavoitteisiin sekä muihin yrityksen tulevaisuuteen liittyviin seikkoihin.

Omistajastrategia kertoo miksi haluamme omistaa, mitä haluamme saavuttaa ja miten haluamme omistaa. Omistajastrategia ei kuitenkaan ole oikeudellinen sopimus kuten osakassopimus.

Perheyrityksissä tärkein arvo ei ole raha. Perheyritysten tavoitteet ovat sekä taloudellisia että ei-taloudellisia kuten perheyrityksen maine ja että omistus siirtyy sukupolvelta toiselle. Yritystoiminnan perimmäisenä tavoitteena on kuitenkin se, että yritystoiminta on kannattavaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Omistajastrategian avulla perheyrityksessä voidaan miettiä omistamista yhdessä, jolloin otetaan huomioon eri perheenjäsenten roolit ja niiden vaikutus yrityksen toimintaan. Onko tavoite se, että yritys tuottaa omistajilleen mahdollisimman paljon tuottoa? Onko yrityksen tarkoituksena työllistää suvun kaikki jäsenet? Halutaanko yritystoimintaa jatkaa perheen sisällä myös tulevaisuudessa? Miten toimitaan, jos omistus jatkuu suvun jäsenillä, mutta kaikilla ei olekaan halukkuutta työskennellä yrityksessä?

Päätökset yrityksen tulevaisuuden suhteen eivät ole nopeita, joten omistajastrategiaan liittyviä teemoja on hyvä pohtia jo hyvissä ajoin.

Omistajastrategia sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin

Omistajastrategia vahvistaa yrityksen kilpailuetua. Sen avulla voidaan selkeyttää omistajaperheen ja yritystoiminnan välistä suhdetta. Sen avulla on myös mahdollista hallita tulevia haasteita.

Omistajastrategiasta on hyötyä lisäksi esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa sekä omistajuuden hajaantuessa laajemmalle. Jotta vanha sananlasku "ensimmäinen sukupolvi perustaa, toinen pitää ja kolmas hävittää", ei toteutuisi, on tärkeää, että yrityksen omistajat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Silloin päätöksiä tehdään yhdessä omistajastrategiaa toteuttaen.

Yritys, jonka omistajat tietävät mihin suuntaan yritystä haluavat yhdessä viedä, menestyy.

Kirjoitus perustuu Tiia Juntusen Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön: Omistajastrategialla tehokkuutta yrityksen johdon toimintaan: Case Iisalmen Putkiasennus Oy.

Tiia Juntunen valmistuu toukokuussa Tradenomi (ylempi amk) tutkintoon ja työskentelee perheyrityksessä taloushallinnon tehtävissä.

Jaana Lappalainen on kauppatieteiden tohtori ja työskentelee Kajaanin ammattikorkeakoulun Master Schoolissa yliopettajana.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä