Mielipiteet

Puheenvuoro: Osaavatko Kainuun yritykset hyödyntää julkista tki-rahoitusta?

Yritysten uudistuminen on sekä täällä Kainuussa että koko Suomessa välttämätöntä. Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotta pystymme vastaamaan globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen, elintarvikkeiden riittävyyteen, energiaomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen. Yrityksillemme on elinehto pysyä mukana teknologioiden kehityksessä, vähintäänkin on tarve kyetä hyödyntämään uusia muun muassa digitalisaatioin tuomia ratkaisuja liiketoiminnassaan.

Kainuun ja koko Suomen kannalta on tärkeää uudistaa yritystoimintaamme niin, että voidaan yhtä aikaa kehittää työn tuottavuutta ja synnyttää uusia työpaikkoja. Vanhan sanonnan mukaisesti, emme pärjää vain pesemällä toistemme paitoja. Tarvitsemme lisää vientiin kykeneviä yrityksiä. Yritysten uudistuminen on välttämätöntä, jotta kilpailukykymme kansakuntana ja alueena säilyy ja voimme jatkossakin ylläpitää nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Mikä on tilanne kainuulaisissa yrityksissä? Mitä kainuulaiset yritykset voisivat tehdä enemmän liiketoimintansa kehittämiseksi?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Liiketoiminnan kehittämiseksi tarvitaan tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioita. Kainuulaiset yritykset harjoittavat tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa (tki) huomattavasti vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Kun koko Suomen keskimääräiset tki-menot ovat 2,9 % bruttokansantuotteesta, vastaava luku on Kainuussa 1,1 %. Nykyisen hallituksen ohjelma on ollut nostaa tki:n osuus bruttokansantuotteesta 4 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman mukaan tämä on se taso, joka tarvitaan Suomen kilpailukyvyn ja nykyisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Kainuussa meillä on valtakunnalliseen 4 %:n tavoitetasoon vielä runsaasti matkaa. Kainuun kilpailukyky vaatii lisää tki-toimintaa.

Tki-toiminta vaatii rahoitusta ja osaamista. Julkista hankerahoitusta yritystoiminnan kehittämiseksi on tarjolla hyvin runsaasti. Euroopan komission viime vuonna käynnistyneessä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa on seuraaville kuudelle vuodelle tarjolla reilusti yli 10 miljardia euroa vuosittain.

Business Finland myöntää yrityksille ja muille toimijoille vuosittain noin 700 miljoonaan euroa. Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmissa on jaettavana keskimäärin 450 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi rahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin on saatavilla lukuisista muistakin kansainvälisistä ja kansallisista rahoituslähteistä. Osaammeko hyödyntää näitä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuulaiset yritykset ovat kyllä löytäneet ely-keskuksen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet omiin kehittämishankkeisiinsa. Kainuulaiset yritykset toteuttivat päättyneellä rakennerahasto-ohjelmakaudella (2014-2020) reilut 200 hanketta. Hankkeisiin yritykset saivat noin 35 miljoonaa euroa julkista tukea. Sen sijaan kansallisen ja kansainvälisen tki-rahoituksen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää.

Business Finland -rahoitusta kainuulaiset yritykset ovat saaneet vuosittain keskimäärin noin miljoona euroa (koronavuosina 2020 poikkeus). Summa on hyvin matala. Kainuulaisten yritysten saama osuus on vain 0,14 % Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta. Kainuussa sijaitsevien yritysten lukumäärän ja Kainuun asukasluvun näkökulmasta summan tulisi olla 10-kertainen.

Ilahduttavaa Business Finlandin rahoituksen osalta on kuitenkin se, että rahoituksesta puolet kohdentui kainuulaisille mikro- ja pk-yrityksille. Euroopan komission Horisontti-ohjelmasta päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2020) kainuulaisista yrityksistä vain Terrafame sai hankkeeseensa rahoitusta. Tämän lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki saivat Horisontti-rahoitusta neljään hankkeeseen. Yhteensä Kainuuseen on saatu 1,6 miljoonaa euroa Horisontti-rahoitusta. Tämä seitsemässä vuodessa eli kokonaissumma on varsin vaatimaton.

Miksi kainuulaisten yritysten kannattaa hyödyntää julkista rahoitusta omassa tki-toiminnassaan?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tutkimusten mukaan hankerahoitus mahdollistaa nopean liikevaihdon kasvun, tuotteiden ja palveluiden jalostusarvon nostamisen ja työpaikkojen lisäämisen. Lisäksi se parantaa mahdollisuuksia saada yksityistä pääomarahoitusta yritykselle. Hankerahoitus mahdollistaa myös laajemmat kehitysresurssit ja pienentää taloudellista riskiä. Hankkeiden kautta yritys pystyy laajentamaan myös yhteistyöverkostojaan, hankkimaan omasta yrityksestä puuttuvaa osaamista ja synnyttämään viennin mahdollistamia kansainvälisiä suhteita.

Mitä sitten tehdä, jotta pääsisi hyödyntämään julkista rahoitusta oman yrityksen tki-toiminnassa?

Rahoitusta on tarjolla, mutta onko osaamista tki-hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen? Voisiko hyödyntää sellaisia toimijoita, joilla on vahva osaaminen hanketoiminnasta?

Kajaanin ammattikorkeakoululla (KAMK) on tälläkin hetkellä noin 100 hanketta käynnissä ja päivittäin valmistellaan yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa uusia tki-hankkeita. KAMKilla on erittäin hyvät mahdollisuudet tukea yritysten t&k-toimintaa. YKKIOssa ja useissa muissa KAMKin hankkeissa koulutetaan ja kehitetään yritysten t&k-osaamista ja tuetaan t&k-hankkeiden valmistelua. Sen lisäksi yrityksillä on hyvä mahdollisuus osallistua KAMKin hankkeisiin.

Nyt kannattaa tarttua tähän mahdollisuuteen osallistumalla koulutuksiin ja hyödyntämällä KAMKin osaajia.

Kirjoittajat:

Tekniikan tohtori, eMBA, Risto Oikari toimii yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa vastaten YKKIO-hankkeen koulutuksien suunnittelusta

Kauppatieteiden maisteri Tommi Kyllönen toimii YKKIO-hankkeen projektipäällikkönä ja yritysyhteyshenkilönä.

Kaikki pääsevät nyt tutustumaan ammattikorkeakouluun. Se onnistuu virtuaalisesti.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä