Tekoälystä puhutaan yrityksissä nyt paljon

Tekoälystä on puhuttu vuonna 2023 paljon sekä yrityksissä että mediassa. Tekoälyn povataan korvaavan tulevaisuudessa jopa lääkärien, asianajajien ja muiden asiantuntijoiden tehtäviä.

Jo nyt tekoälyä hyödynnetään liiketoiminnassa laajasti. Esimerkiksi asiakaspalveluissa vastaa yhä useammin chat-botit.

Mihin kaikkeen tekoälystä sitten tulevaisuudessa onkaan, jää nähtäväksi. Kehitysvauhti tällä hetkellä on kuitenkin niin hurjaa, että esimerkiksi Elon Musk muiden mukana nostivat esiin pyynnön, että tekoälyn kehittäminen pitäisi lopettaa 6 kuukaudeksi, että kehittäminen olisi hallitumpaa ja turvallisempaa.

Yrityksillä muitakin keinoja tehostaa toimintaa

Vaikka tekoälystä puhutaankin nyt paljon, ei se suinkaan ole ainoa keino tehostaa yrityksen toimintaa ja säästää kustannuksissa. Yrittäjien työkalupakkiin mahtuu monia erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, joista hyötyy niin suuret kuin pienetkin yritykset.

Intranet on yrityksille hyvä keino vahvistaa ja tehostaa yrityksen sisäistä viestintää. Intranetin avulla kaikki viestintä saadaan tapahtumaan hallitusti yhdessä paikassa ja niin, että se tavoittaa kaikki työntekijät. Intranet ohjelmisto mahdollistaa nykyisin myös yhdessä ideointia ja sen avulla myös asiakirjat pysyvät paremmin järjestyksessä ja löydettävissä.

Tekoäly ei ole siis ratkaisu kaikkeen, vaan yritysten pitää hyödyntää jatkossakin myös muunlaisia ohjelmistoja. Jatkossa tekoälyä voitaneen hyödyntää myös intranetissä ja yrityksen sisäisessä viestinnässä. Tekoäly voi esimerkiksi analysoida, mitä tietoa yrityksen työntekijät tulevat seuraavaksi tarvitsemaan ja etsimään.

Jatkossa tekoälyä tultaneenkin hyödyntämään myös intranetissä, CRM-ohjelmistossa ja muissa yrityksen kannalta oleellisissa ohjelmistoissa. Tätä tarkoitusta varten luotto tekoälyyn pitää olla suurempi, kuin mitä se vielä nykyisin on. Koska tekoäly voi yhä erehtyä melko suurellakin prosentilla, ei yritykset, saati kuluttajatkaan voi vielä luottaa siihen sokeasti.

Tekoälystä ei puhuta turhaan niin paljon

Tekoäly on teknologinen vallankumous, joka on mullistamassa työelämän toimintatapoja. Tekoälyn kehityksen myötä yritykset voivat korvata manuaalisia ja toistuvia tehtäviä, jotka ovat olleet aikaisemmin ihmisten vastuulla. Tekoälyä hyödynnetään jo nyt laajalti monilla toimialoilla, kuten pankki-, vakuutus-, terveydenhuolto-, ja logistiikka-alalla.

Yritykset voivat hyödyntää virtuaaliassistentteja vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja ratkaisemaan ongelmia, jolloin henkilöstö resursseja säästyy muihin tärkeämpiin tehtäviin. Kukapa ei olisi jo törmännyt chat-botteihin. Tekoäly voi myös korvata ihmisten työtä asiakirjojen käsittelyssä, luokittelussa ja arkistoinnissa. Esimerkiksi oikeusalan toimijat voivat hyödyntää tekoälyä perehtyäkseen erilaisiin juridisiin asiakirjoihin.

Lääkärien ja hoitohenkilökunnan työtä on myös mahdollista korvata tekoälyllä, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Tekoälyllä on kyky analysoida hetkessä valtava määrä dataa hoito- ja potilastiedoista, jonka avulla se voi tarjota tarkkoja diagnooseja ja hoitosuosituksia. Tämä nopeuttaa ja parantaa diagnostiikkaa. Luonnollisesti lääkäreitä tarvitaan kuitenkin jatkossakin.

Myös asianajajien työtä voidaan myös korvata tekoälyllä. Kuten sanottua, tekoäly voi analysoida suuria tietomassoja hetkessä ja auttaa asianajajia valmistelemaan oikeudenkäyntejä, tekemään dokumenttien valmisteluja, jopa keräämään todisteita ja antamaan lainsäädännöllisiä neuvoja. Tämä parantaa asianajajien tehokkuutta ja helpottaa monimutkaisten asioiden käsittelyä.

Ihmisiä tarvitaan jatkossakin

Vaikka tekoäly tarjoaa valtavan potentiaalin yrityksen toiminnan tehostamisessa ja kustannussäästöissä, se ei ole kaikenkattava ratkaisu. Tekoäly edellyttää usein herkkyyttä valvoa ja hallita, jotta voidaan estää virheitä ja mielivaltaista toimintaa. Yritysten pitää varmistaa, että tekoäly on yhteensopiva oman liiketoimintamallin kanssa, ja että sen käyttöönotolla on selviä liiketaloudellisia etuja.

Suomestakin ponnistaa tällä hetkellä startup-yrityksiä, jotka keskittyvät tekoälyn tarjoamiin ratkaisuihin. Tekoäly on jatkumoa muille teknologisille innovaatioille kuten automaatiolle, hydrauliikalle ja internetille. Se, miten vallankumouksellinen siitä tulee, jää nähtäväksi. Varmaa on kuitenkin jo se, että monet toimialat ovat keksineet tapoja hyödyntää sitä liiketoiminnassaan.