Koti-Kajaani

Valtuustosta viisaita: Huomio liikkumattomiin lapsiin ja nuoriin

Liikuntaolosuhteet ovat Kajaanin kaupungissa hyvissä kantimissa ja niihin on panostettu viime vuosina. Uusi jäähalli, Kaukavesi, Kajaanihallin ympäristö sekä laadukkaat ulkoilureitit houkuttelevat ihmisiä liikkumaan omaehtoisesti entistä enemmän. Kajaanissa on runsaasti myös aktiivisia urheiluseuroja ja muita toimijoita, jotka osaltaan kantavat kortensa kekoon hyvinvoinnin edistämistyössä kaupunkilaisten hyväksi.

Näemmekö vain osan kokonaisuudesta? Tosiasia kuitenkin on, että ikäluokkamme pienenee ennusteen mukaan vuosi vuodelta. Joukkuelajien kilpailu harrastajista kiihtyy. Yksilölajit menestyvät, mikäli niihin resursoidaan samalla tavalla kuin joukkuelajeihin. Osa urheiluseuroista kipuilee yhä riittävien tilojen suhteen tarjotakseen halukkaille lapsille mahdollisuuden harrastaa.

"Vastuu liikunnan lisäämisestä on päättäjien lisäksi kaikkien yhteinen."

Vaikka mahdollisuuksia on useita, valitettavan paljon lapsia ja nuoria jää edelleen seurojen ja muiden toimijoiden tarjoamien liikuntaharrastusten ulkopuolelle, syystä tai toisesta. Erityisesti heihin meidän tulee päätöksenteossa kiinnittää huomiomme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Harrastamisen Suomen malli on hyvä esimerkki yhteistyöstä kaupungin eri tulosyksiköiden ja harrastustoimijoiden välillä ja toivottavasti yhä useampi lapsi ja nuori kiinnittyisi harrastuskokeilujen kautta liikunnalliseen elämäntapaan kiinni.

Liikkumattomuuden haasteen taklaaminen vaatii pitkäjänteistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistä tahtotilaa, myös päätöksenteossa. Tämän työn tueksi viime valtuustokaudella laadittu Kajaanin kaupungin liikkumisohjelma antaa suuntaviivoja ja askelmerkit tavoitteiden toteuttamiseen yli toimialarajojen.

Kaupunginvaltuustossa päätöksiä tehtäessä onkin tärkeää pysähtyä pohtimaan niiden vaikutuksia ihmisten aktiivisuuteen, terveyteen sekä hyvinvointiin erityisesti liikkumattomien lasten ja nuorten osalta. Tärkeää on myös seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Vastuu liikunnan lisäämisestä on päättäjien lisäksi kaikkien yhteinen, aina vauvasta vaariin, perheistä päiväkoteihin ja kouluihin. Liikkumattomuuden hinta on todistetusti yhteiskunnalle moninkertainen verrattuna liikkumisen kannustamiseksi tehtyihin investointeihin ja tästä syystä meidän päätöksentekijöidenkin tulee vahvasti sitoutua tämän haasteen selättämiseen veronmaksajien eduksi ja kajaanilaisten hyvinvoinnin parhaaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kirjoittajat ovat Kajaanin kaupunginvaltuutettuja.29

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä