Koti-Kajaani

Valtuustosta viisaita - Anssi Manninen Kuva: -

Valtuustosta viisaita: Perussuomalainen kädenjälki hallitusohjelmassa

Monelta osin tarpeetonta kritiikkiä saanut hallitusohjelma pitää sisällään uudistuksia. Näiden asioiden vääristelyä ja vaikutusten liioittelua on ilmennyt monilla eri alueilla, useimmiten poliittista syistä.

Tuon tässä esille selvennyksenä joitain perussuomalaisten aikaansaamia muutoksia jotka koskettavat myös osaa kajaanilaisia.

Moni asia on vielä loppuviilausta vaille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sairausajan palkka: Ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä tulee omavastuupäivä, jolloin työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu.

Omavastuupäivää ei sovelleta viiden vuorokauden tai pidemmän sairausloman kohdalla ja jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Sairasta lasta saa jäädä hoitamaan ilman omavastuuta.

Nykyinen käytäntö säilyy lähes ennallaan ja muutos koskee vain 10% eri alojen työntekijöitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nämä 10% voivat sopia omavastuupäivästä työnantajansa kanssa. Esimerkiksi sairaanhoitajat ja lastentarhan työntekijät ovat omavastuun ulkopuolella.

Yrittäjillä on nykyisin yhden vuorokauden omavastuupäivä (yhdenvertaisuus?).

Ay-liikkeen jäsenmaksu: Hallitusohjelmassa oli esitys ay-liikkeen jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistosta. Perussuomalaiset taistelivat poistoa vastaan ja vähennysoikeus säilyi.

Työntekijän irtisanominen asiallisista syistä: Tarkoituksena on alentaa pienen yrityksen riskejä rekrytointiin liittyen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mikään yritys ei irtisano työntekijää jos ei ole pakko.

Suomessa on 274000 pienyritystä jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Näihin yrityksiin todennäköisimmin uudet työpaikat syntyvät jos kynnys palkata on matalampi kuin nyt. Oikeuskäytännössä on ilmennyt tapauksia joissa irtisanominen on ollut mahdotonta.

Asiallisia syitä ovat esimerkiksi poissaolo, myöhästely, työvelvoitteen laiminlyönti, käskyn noudattamatta jättäminen, kilpaileva toimi tai alkoholin käyttö. Nykyisenkin käytännön mukaan ennen irtisanomista on annettava kolme varoitusta ja jos tilanne ei korjaannu, peruste irtisanomiselle täyttyy.

Lakko-oikeus säilyy: Tukityötaistelutoimet ovat yhä laillisia ja yleinen lakko-oikeus säilyy. Tukityötaistelutoimien pitää olla kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja vaikutukset kohdistuvat ainoastaan työriidan osapuoliin.

Anssi Manninen (ps.)

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä