Kolumnit

Eduskunnasta: Pohjois-Suomen mahdollisuuksista

Venäjän aloittaman sodan myötä on keskusteluun noussut vahvasti pohjoinen ulottuvuus. Sodan vaikutukset ovat näkyneet Itä-Suomen talouteen negatiivisesti.

Menetimme Venäjä-yhteistyön kautta syntynyttä lähialue- ja kehitysyhteistyön vaikutusta, ja nyt menetyksen tilalle meidän olisi löydettävä positiivista talouskasvua uudelta suunnalta eli pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Kokoomus on esittänyt leikkauslistoja, siihen eivät näytä kuitenkaan muut puolueet yhtyvän.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt on valittava kasvun tie ja se tarkoittaa logistisesti liikennesuunnan muutosta. Pohjois-Suomen rooli muuttuneen geopoliittisen tilanteen takia tulee merkittävästi vahvistumaan. Huoltovarmuus tulee olemaan Pohjoismaiden yhteinen intressi energian ja logististen yhteyksien takia.

Huoltovarmuuden näkökulmasta meriliikenne näyttelee merkittävää osaa viennin ja tuonnin kannalta.

Energian suhteen Suomen pitää pyrkiä omavaraisuuteen mahdollisimman pian ja sen eteen on tehty, ja tehdään edelleen, toimenpiteitä. Huoltovarmuuteen liittyy laajasti erilaisia tuotteita, joiden saatavuus kriisitilanteessa vaikeutuu.

Suomenlahden meriliikenne voi estyä tai loppua kokonaan, siksi on tehtävä uusia vaihtoehtoisia suunnitelmia liikennevirtojen mahdollistamiseksi Eurooppaan ja kolmansiin maihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olin pari viikkoa sitten Pohjois-Suomen turvallisuusfoorumissa, missä keskusteltiin turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Tilaisuudessa nousi vahvasti esille Pohjoinen ohjelma, joka on tarkoitus tuoda keskusteluun hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Nyt pitää ottaa kaikkien Pohjois-Suomen kansanedustajaehdokkaiden keskustelun ytimeen Pohjoinen ohjelma, perehtyä siihen ja koota pohjoisen vaikuttamisen joukkue esitystä ajamaan hallitusneuvottelujen ytimeen.

Liikenne 12 -suunnitelman päivystys on ajankohtainen uuden eduskunnan ja hallituksen järjestäydyttyä. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on saatava kirjaukset Pohjoisen ohjelmasta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa suuntaviivat Väyläviraston investointisuunnitelmalle. Näin toimimalla pystytään vaikuttamaan väylien kehittämiseen Pohjois-Suomessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Neuvotteluja tulee käydä myös muiden Pohjoismaiden kanssa huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Vihreän siirtymän rahoituksella energiaa tuottavia hankkeita etenee alueellamme hyvää vauhtia. Esimerkiksi Utajärvi on lähtenyt rohkeasti kehittämään päästötöntä energiaa tuuli- ja aurinkoenergian sektorilla. Utajärvellä on käynnistymässä rakentaminen aurinkopaneelipuiston osalta, jonka tavoite arvioidaan 100 MW:n tehoiseksi. Siihen on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä reilut 13 miljoonaa euroa vihreän siirtymän rahoitusta. Lopputuotoksena on tarkoitus saada tuotantoon vihreällä energialla tuotettua vetyä.

Tämän tyyppisiä rohkeita avauksia tarvitsemme Pohjois-Suomeen tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä