Koti-Kajaani

Ehdokkaan mielipide: Liikunta hyvinvoivan Kainuun perusta

Hyvinvointialueen tuottamien sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelujen saatavuus on nyt aluevaalien "kuuma peruna". Palvelujen tarvetta voimme kuitenkin jo usein ennalta ehkäistä eli vähentää omilla järkevillä valinnoilla, teoilla ja päätöksillä. Huolestuttavinta on lasten ja nuorten fyysisen kunnon jatkuva huonontuminen ja psyykkisten ongelmien lisääntyminen. Nuoret ikäluokat ovat polarisoituneet eli ääripäät korostuneet niin huono- kuin hyväkuntoisten osalta.

Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen on erittäin tärkeää terveysvaikutusten ja syrjäytymisen ehkäisemisen vuoksi. Liikunnan merkittävä rooli useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja yleisesti terveyden ylläpitämiseksi on todistettu useissa tutkimuksissa. Päivittäinen liikunta on tärkeää lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle. Liikunta tukee lapsen fyysistä kehittymistä, edistää oppimista ja tukee motoristen taitojen kehittymistä. Yksi tärkeimmistä liikunnan hyödyistä on myös, että yhdessä liikkuessaan lapsi oppii vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioon ottamista.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden hyvinvointialueemme veronmaksajia eli sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten maksajia. Hyvinvoiva nuoriso on siis meille vakuus tulevaisuuden palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Urheiluharrastus tuo mukanaan terveelliset elämäntavat ja paljon uusia saman arvomaailman omaavia ystäviä. Kaikki eivät kuitenkaan synny ilman yhteiskunnan tukea, aktiivisia toimijoita, riittäviä resursseja ja kaikkien yhteistyötä. Tehty työ lasten ja nuorten liikunnan eteen lisää tulevan hyvinvointialueemme veto- ja pitovoimaa sekä säästää sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia merkittävästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikunnan harrastamista. Tuoreen tutkimuksen mukaan liikunnallinen elämäntapa aikuisuudessa ei aina vaadi liikunnallista lapsuutta.

Läpi elämän jatkunut säännöllinen liikunta samoin kuin sen lisääminen aikuisiässä, on tärkeää liikunnan suorien terveyshyötyjen vuoksi ja myös mahdollisten muiden terveellisten elintapojen omaksumisen kannalta. Ikääntyessä liikunta auttaa ylläpitämään kokonaisvaltaista toimintakykyä, joka helpottaa jokapäiväisistä toiminnoista ja arjesta selviytymistä.

Säännöllisellä liikunnalla ylläpidetään ja parannetaan lihaskuntoa, joka edesauttaaparempaan tasapainoon ja pienempään kaatumistapaturmien riskiin sekä ehkäisee osaltaan sairastumista muistisairauksiin. Ikääntyvien liikunnalla mahdollistetaan myös sosiaalisten kontaktien ylläpito ja ehkäistään syrjäytymistä.

Talous on merkittävässä osassa tulevan hyvinvointialueemme palvelujen turvaamisessa. Jokainen meistä voi vaikuttaa talouteen osallistumalla vastuullisestiverojen maksamiseen ja erityisesti huolehtimalla itsestämme ja läheisistämme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ehkäistään ennalta - liikutaan yhdessä – äänestetään maalaisjärjellä!

kaupunginvaltuuston jäsen,

aluevaaliehdokas (kok.)

Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jaakko Perhovaara

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä