Paikallisuutiset

Yhdessä: Ikiliikkuja-viikko houkuttelee ikäihmiset liikkeelle

Tasapainoharjoittelulla on tärkeä rooli kaatumisten ennaltaehkäisyssä. Tämä on erityisen merkityksellistä ikääntyneille, jotka ovat alttiimpia loukkaantumisille. Kuva: Kainuun Liikunta

Viikolla 11 eli 11.3.-17.3.2024 vietetään valtakunnallista Ikiliikkuja-viikkoa. Liikunnallinen teemaviikko tarjoaa monipuolisia liikkumismahdollisuuksia senioreille sekä tietoa ja vinkkejä voima- ja tasapainoharjoitteluun ikääntyessä. Liikunnallisen teemaviikon pääviesti on, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan liikkua.

Kainuulainen väestö ikääntyy vuosi vuodelta enemmän, ja sen myötä myös liikkuvien ikäihmisten määrä kasvaa. Ikäihmisille tarjottavan liikunnan määrän ja tarjonnan tulee siis kasvaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kainuulaisesta väestöstä yli 30 % on yli 65-vuotiaita, ja alle 15-vuotiaita on noin 13 %.

Tällä hetkellä Kainuussa kunnat ja kansalaisopistot tarjoavat yhdistysten ja järjestöjen lisäksi monipuolisesti erilaisia liikuntaryhmiä. Etelä-Suomessa myös urheiluseurat ovat alkaneet liikuttaa ikäihmisiä entistä enemmän, mistä myös Kainuussa voidaan ottaa mallia. Kainuulaisia urheiluseuroja kannustetaankin nyt pohtimaan, voisivatko seurat tarjota liikuntaryhmiä myös ikäihmisille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ikäihmisiä liikunnan pariin innostaa muun muassa toimintakyvyn säilyminen, innostava tapa liikkua, sosiaalisuus, edullisuus sekä osallistumisen vaivattomuus. Iäkkäiden liikuntaharrastuksen edistämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä. On tärkeää tuoda liikuntaa lähemmäs ikäihmisiä, jotta he voivat osallistua siihen helpommin. Tämä edellyttää niin kuntien, yhdistysten kuin seurojenkin aktiivista panosta, jotta erilaiset liikuntamahdollisuudet tulevat näkyviksi, ja toiminnan monipuolisuus tulee esille.

Liikuntasuositukset yli 65-vuotiaille. Kuva: UKK-instituutti

65 vuotta täyttäneistä kainuulaisista noin 65 % saavuttaa terveysliikuntasuositukset. Tämä tulos on samalla tasolla kuin valtakunnallisetkin mittarit. 75 vuotta täyttäneistä 80 % ei täytä terveysliikuntasuosituksia, mikä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaava taso koko valtakunnassa. 65 vuotta täyttäneistä 19 %, ja 75 vuotta täyttäneistä 29 % kokee suuria vaikeuksia 500 metrin matkan kävelemisessä. Nämä tulokset ovat muutaman prosenttiyksikön korkeampia kuin valtakunnan tasolla.

Nämä luvut osoittavat, että kainuulaisten ikäihmisten fyysinen kunto ja toimintakyky ovat yleisesti hieman valtakunnan tasoa matalammalla. Tämän vuoksi liikunnallisen elämäntavan edistäminen tässä ikäluokassa korostuu entisestään nyt ja tulevaisuudessa. Hyviä avauksia oikeaan suuntaan on jo tapahtunutkin, kun Kainuussa kunnat ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi seniorirannekkeita, maksuttomia kuntosalivuoroja, liukuesteiden ja hiekoitushiekan jakamista sekä monenlaisia muita liikunnallista elämäntapaa edistäviä asioita.

Voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys korostuu ikääntyessä. Kuva: Ikäinstituutti

Voima- ja tasapainoharjoittelu ovat äärimmäisen tärkeitä ikäihmisille. Nämä harjoitukset auttavat ylläpitämään ja parantamaan fyysistä kuntoa, mikä on keskeistä ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn kannalta. Voimaharjoittelu auttaa säilyttämään lihasmassaa ja vahvistamaan luustoa, mikä puolestaan vähentää osteoporoosin riskiä ja auttaa ehkäisemään kaatumisia ja murtumia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tasapainoharjoittelulla puolestaan on tärkeä rooli kaatumisten ennaltaehkäisyssä, mikä on erityisen merkityksellistä ikääntyneille, jotka ovat alttiimpia loukkaantumisille. Voima- ja tasapainoharjoittelu parantavat päivittäisiä toimintoja suorittamalla niitä helpommiksi ja vähentämällä riippuvuutta avusta tai apuvälineistä. Esimerkiksi vahvistuneet lihakset auttavat nostamaan esineitä, ylläpitämään hyvää ryhtiä ja suoriutumaan muista päivittäisistä tehtävistä. Tasapainon parantaminen puolestaan auttaa liikkumaan turvallisesti ja itsenäisesti erilaisissa ympäristöissä.

Kajaanissa on Ikiliikkujaviikolla tarjolla monenlaista tekemistä. Kuva: Kajaanin kaupunki

Aktiivinen elämäntapa vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Säännöllinen liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka tunnetaan "onnellisuushormoneina", ja voi siten vähentää stressiä, ahdistusta ja masennusta. Tämä on erityisen tärkeää ikäihmisille, jotka saattavat kohdata sosiaalisen eristyneisyyden tai elämänmuutosten aiheuttamia haasteita.

Voima- ja tasapainoharjoittelu ovat välttämättömiä osia ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Ne auttavat ylläpitämään fyysistä toimintakykyä, vähentävät loukkaantumisriskiä, parantavat päivittäisiä toimintoja ja edistävät positiivista mielialaa. Onkin suositeltavaa, että ikääntyneet sisällyttävät säännöllisiä voima- ja tasapainoharjoituksia osaksi päivittäistä rutiiniaan.

Kevään mittaan ympäri Kainuuta on tarjolla monenlaisia ikäihmisille suunnattuja liikunnallisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on innostaa ikääntyvää väestöä huolehtimaan omasta toimintakyvystään sekä mahdollisesti löytää tapahtumien kautta uutta liikunnallista tekemistä. Myös tapahtumissa tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeässä roolissa. Ikiliikkuja viikon tapahtumien lisäksi tarjolla on kevään aikana muun muassa Pysytään pystyssä -tapahtuma 5.4. Paltamossa ja Kunnon kevätpäivä 17.5. Suomussalmella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mikä?

Ikiliikkuja-viikko

Ikäinstituutti järjestää yhdessä kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen, yritysten ja Liikkujan Apteekkien kanssa Ikiliikkuja-viikon 11.-17.3.2024 (vko 11).

Liikunnallinen teemaviikko tarjoaa monipuolisia liikkumismahdollisuuksia senioreille sekä tietoa ja vinkkejä voima- ja tasapainoharjoitteluun ikääntyessä.

Ikäinstituutti järjestää senioreiden maksuttoman Lisää voimaa vuosiin -webinaariin 14.3. klo 10.00–10.45. Teemana on virtaa voima- ja tasapainoharjoittelusta. Lisätietoa ja ilmoittautumiset webinaariin https://www.ikainstituutti.fi/event/lisaa-voimaa-vuosiin-webinaari/

Ikiliikkuja-viikon kuntakohtaisia ohjelmia voi katsoa Kainuun kuntien nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä