Mielipiteet

Kainuu sote vastaa Timo Lapille: Ravintola-alan ja Kainuun soten yhteistyö ollut sujuvaa

MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi esitti kirjoituksessaan ( KS 20.12.) arvostelua Kainuun soten toiminnasta koronapassia koskevaan viestintään liittyen.

Ravintola-alan moitteet kohdistuvat kansalaisia paljon puhuttavaan aiheeseen: milloin ja missä koronapassia voidaan käyttää. Paikallisten ravintola-alan toimijoiden ja Kainuun soten yhteistyö on toistaiseksi ollut sujuvaa, eikä koronatorjunnan menettelyistä ole ymmärtääksemme ollut erimielisyyksiä.

Olemme todenneet jo aiemmin, että MaRan esittämä huoli koronatilanteen pahenemisesta on aiheellinen ja osoittaa vastuullisuutta. Kun Kainuun alueelle ei ole määrätty kokoontumisrajoituksia tai ravintoloita koskevia erityisiä rajoituksia, on ollut haastavaa tehdä ymmärrettäväksi koronapassin käyttöedellytyksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomessa ravintolatoiminnan rajoittamista koskevista asioista päättää valtioneuvosto ja toimivaltaisena viranomaisena ovat aluehallintovirastot. Koronapassin käyttöönottoa on viranomaisten osalta viestitty vaihtoehtona asetetuille rajoituksille. Tätä lähtökohtaa on korostettu voimakkaasti eri toimijoiden puolelta.

Erikseen on vielä syytä tuoda esiin, että koronapassia ei kuitenkaan voida käyttää yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, ellei niitä koskevia rajoituspäätöksiä ole asetettu. Samalla Suomessa on käynnistetty valmistelu koronapassin käytön laajentamisesta koskien tilanteita, joissa rajoituksia ei ole voimassa.

Koska toimintaa säädellään sekä tartuntatautilailla että valtioneuvoston asetuksella, on näiden päällekkäisyys tai rinnakkaisuus jäänyt vaikeasti ymmärrettäväksi. Ongelmallista on, jos ohjeista ei selviä onko samaan aikaan voimassa sekä velvollisuus noudattaa määräyksiä että vapautua niistä.

Tässä esillä olleen arvostelun rinnalla on kuitenkin hyvä tasapuolisuuden vuoksi todeta, että saimme ministeriöltä myös kiitoksia siitä, että esitettyjen huomioiden perusteella monimutkaisen rajoitussäädösten ohjeita saatiin täsmennettyä. Kuten Kainuun sote on perjantaina 17.12. tiedottanut, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat selkeyttäneet ohjeistusta siten, että koronapassin käyttö ravintoloissa on mahdollista, vaikka alueella ei ole voimassa erityisiä rajoituksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aiemmin näitä ei ole ollut esillä, joten myös valtioneuvoston ravintolarajoituksia koskevassa tiedotuksessa asiaa on perjantaina täsmennetty: Edellyttämällä asiakkailtaan koronapassia ravintolat voivat vapautua erityisistä rajoituksista.

Jos ravintola edellyttää asiakkailtaan koronapassia, sen ei tarvitse noudattaa asetuksella säädettyjä asiakkaiden oleskelua ja sijoittamista koskevia vaatimuksia eikä alueelle asetettuja, tavallista tiukempia rajoituksia mm. aukiolo- ja anniskeluajoille, sallitulle asiakasmäärälle tai määräystä jokaisen asiakkaan istumapaikasta sisätiloissa.

Kaikista velvoitteista passin käyttö ei kuitenkaan ravintoloita vapauta. Seuraavat ovat voimassa riippumatta siitä, käyttääkö ravintola koronapassia tai onko alueelle säädetty tavallista tiukempia rajoituksia ravintoloiden aukiolo- tai anniskeluajalle tai sallitulle asiakasmäärälle:

Ravintoloilla on oltava suunnitelma koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä sen tiloissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asiakkaille annetaan tietoa ja toimintaohjeita.

Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet.

Asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys sekä sisällä että ulkona.

Ravintola ja erityisesti sen pinnat pidetään puhtaina.

Kainuun sote toivottaa terveysturvallista joulun aikaa kaikille ravintola-alan toimijoille, asiakkaille sekä muille kansalaisille!

Terho Pekkala

viestintäpäällikkö

Kainuun sote

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä