Mielipiteet

Lukijan mielipide: Hoitajien rekrytoinnissa ulkomailta on noudatettava eettisiä pelisääntöjä

Kansainvälinen rekrytointi voi olla osaratkaisu hoitajapulaan edellyttäen, että rekrytoinnit toteutetaan eettisesti.

Kuka tahansa voi rekrytoida sote-alan työvoimaa ulkomailta. Rekrytointiketjussa mukana olevien toimijoiden rekisteröintiä ja valvontaa ei ole. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hyväksikäytölle ja mahdollistaa työperäisen hyväksikäytön.

Hyväksikäyttö ilmenee esimerkiksi seuraavilla tavoilla: laittomina rekrytointimaksuina, epämääräisinä työsopimuksina, passien takavarikoimisena, alipalkkauksena, katteettomina lupauksina työnkuvasta ja uhkasakkoina, jotka realisoituvat, jos aikoo vaihtaa työpaikkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Rekrytointiprosessissa on myös lukuisia epäeettisiä käytäntöjä. Yksi suurimmista ongelmista on koulutuksen mitätöiminen eli deskilling. Tämä tarkoittaa sitä, että tulijalta vaaditaan korkeakoulutusta (sairaanhoitaja) mutta Suomessa hänelle on tarjolla hoiva-avustajuus tai opintojen kautta lähihoitajuus. Työnantaja ostaa näin matalalla hoiva-avustajan palkalla enemmän osaamista.

Sote-alan työperäistä hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä esimerkiksi rekrytointiketjussa mukana olevien toimijoiden rekisteröinnillä ja valvonnalla, parantamalla työehtojen noudattamisen valvontaa, tiukentamalla rikkeistä annettavia sanktioita, tukemalla työntekijöiden järjestäytymistä ja uudistamalla ja nopeuttamalla työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja.

Maahanmuuttajille on myös tarjottava riittävästi kielenopetusta. Riittävä kielitaito turvaa kotoutumisen, ammatillisen osaamisen ja ehkäisee hyväksikäyttöä.

Työnantajalla on vastuu siitä, että koko työyhteisö on mukana rekrytointiprosessissa ja työyhteisö on valmennettu vastaanottamaan tulijat. Työnantaja vastaa myös siitä, että työntekijöillä on riittävä ammatissa tarvittava kielitaito.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Meille saapuvat työntekijät on saatava kotoutumaan ja jäämään, tuntemaan itsensä tervetulleeksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa ilman syrjintää ja hyväksikäyttöä.

Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, sillä kilpailu työvoimasta on maailmanlaajuisesti kovaa. On arvioitu, että maailmassa puuttuu 15 miljoonaa terveydenhuoltoalan työntekijää.

Leena Kaasinen

asiantuntija

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Sari Koivuniemi

kansainvälisten asioiden päällikkö

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy