Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kaupunkiympäristö on yhteinen

Nurmestien teollisuusalueen rakentuminen on herättänyt lähiseutujen asukkaat ottamaan kantaa, mutta vasta valmistelun loppumetreillä. Niinpä annettuihin lausuntoihin on vastattu kertomalla, että alue on jo aiemmin kaavoitettu teollisuusalueeksi, miltä pohjalta suunnitelma on edennyt kohti toteutusta.

Enää ei voida perua koko hanketta, mutta onneksi lähistön asukkaiden toiveesta kaupunginhallitus on päättänyt, että suojavyöhykkeitä levennetään ja teollisuusalue rakennetaan ja maisemoidaan niin, ettei se häiritse sietämättömästi.

On ollut ilahduttavaa, että kuntalaisten lausunnoissa on kannettu huolta paitsi omasta lähimaisemasta myös koko Kuhmon metsäisestä imagosta, peurojen reiteistä ja polku- ja latuverkostoista sekä sienestys- ja marjastuspaikoista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaupunkiin tulevien näkymät ja kaupunkilaisten lähivirkistysmahdollisuudetkin voidaan turvata, mutta peurojen reittejä ja ruokailupaikkoja ei voida siirtää, ne voidaan vain tuhota. Kummallista on, ettei uhanalaisia peuroja mainita kaavan luontoselvityksessäkään. Olisiko tuo jopa valitusperuste?

Nurmestien suunnittelu on edennyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti: niille, joiden asumiseen kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on tarjottu mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Tämä ei ole selvästikään riittänyt. Lausunnot on annettu vasta kaavan loppumetreillä, joten niihin on voitu vastata muodollisen pykälälähtöisesti ja sivuuttaa asukkaiden toiveet. Vaikuttamiskanavaksi ei riitä virallinen tiedotus kaupungin nettisivuilla tai Kuhmolaisessa.

Vastaava esimerkki löytyy Hyryntien muutoksen kaavakäsittelyssä: asukkaat ovat huolissaan melun ja pölyn lisääntymisestä ja vaatineet meluaidan rakentamista. Kaavan valmistelijoiden kanta on selvä: koska meluarvot eivät ylitä THL:n asettamia rajoja, ei velvoitetta meluntorjuntaan ole. Tämä ei kuitenkaan poista asukkaille aiheutuvaa haittaa ja heidän kokemustaan sekä siitä, että hanke lisää melua ja siitä, ettei heidän kantojaan arvosteta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Onneksi muutos on tapahtumassa. Kaupunginhallituksen käsittelyssä alkaa asukasnäkökulma saada huomiota. Aletaan ymmärtää, että kuhmolaiset ja heidän viihtymisensä Kuhmossa on otettava huomioon yhtä tärkeänä asiana kuin yritysten tarpeet. Sekä Nurmestien että Hyryntien rakentamissuunnitelmiin on tulossa asukkaat huomioivia parannuksia.

Kontion alueen suunnittelu alkaakin aivan toisella tavalla: kaupunkilaisille on avautumassa mahdollisuus päästä mukaan jo ideointivaiheessa. Alustavia suunnitelmia on tehty, mutta foorumi on nyt auki jo ennen ensimmäisenkään päätöksen tekemistä.

Nyt on siis aika olla aktiivinen ja käydä tutustumassa rantamaisemaan. Nyt on aika heitellä ajatuksia siitä, mitä Rantaraitin varteen tulee. Mitä tulee Kontion niemeen, mitä urheilukentälle, mitä Vanhaan Kontioon ja mitä terveyskeskuksen rantaan ja millaisena reitti jatkuu Pajakalle ja yli siitä.

Pallo on nyt kuhmolaisilla tavan tallaajilla!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Marja-Stiina Suihko

kaupunginhallituksen jäsen

kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kuhmo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä