Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kuulokojeet eivät ole maksuttomia kaikille

Kainuun Sanomissa oli perjantaina (3.11.) terveydenhuollon priorisointeja käsittelevä artikkeli, jossa valitettavasti esitettiin virheellistä tietoa kuulokojeiden maksuttomuudesta.

Suomessa kuulokojeen voi saada maksutta julkisesta terveydenhuollosta vain sellainen henkilö, joka täyttää kuulokojekuntoutuksen valtakunnallisesti määritellyt kriteerit.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osa kuulokojetta tarvitsevista jää julkisen terveydenhuollon avun ulkopuolelle ja ohjataan ostamaan kuulokoje itse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toisaalta myös näkövammaiset henkilöt voivat saada silmälaseja maksutta julkisesta terveydenhuollosta, toisin kuin artikkelissa väitetään.

Saamme säännöllisesti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka eivät enää pärjää töissä tai muissa arjen toiminnoissa, mutta jotka eivät tiukkojen kriteerien vuoksi ole saaneet kuulokojeita. Julkisen terveydenhuollon kriteerit korostavat paremmin kuulevan korvan kuulokynnystasoa kuulokojeiden luovuttamisessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kuulokojetta ei julkiselta pääsääntöisesti saa esimerkiksi sellainen henkilö, jolla on toisessa korvassa vaikea kuulonalenema, mutta paremman korvan osalta kuulokynnystason kriteerit eivät vielä täyty. Pahimmillaan hoitamattomat kuulovaikeudet uhkaavat ihmisen työ- ja toimintakykyä.

On tärkeää, että terveydenhuollon priorisoinnista puhutaan avoimesti. Esitettyjen väitteiden ja ehdotusten on kuitenkin perustuttava tutkittuun tietoon sekä voimassa oleviin lakeihin ja ohjeistuksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tällä hetkellä tutkimustieto osoittaa, että merkittävä osa kuulo-ongelmia kokevista ihmisistä jää ilman tarvitsemaansa terveydenhuollon palvelua tai muuta yhteiskunnallista apua ja tukea.

Anniina Lavikainen

kehittämispäällikkö

Kuuloliitto ry

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Anniina Horto

vaikuttamistyön asiantuntija

Kuuloliitto ry

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä