Mielipiteet

Lukijan mielipide: Rakentavan keskustelun edistäminen tärkeää

Hyvinvointialueiden vaikea taloustilanne ja tulevaisuuden palvelurakenteen muutokset nousevat yhä useammin keskusteluihin. Näin myös Kainuussa, sillä suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta ihmisiin. Tätä varten tarvitaan julkista keskustelua eri tahoilla.

Samalla julkisen keskustelun tila koetaan heikoksi. Tuoreen tutkimuksen (Yle ja Erätauko-säätiö 2023) mukaan 68 prosenttia suomalaisista kokee keskustelukulttuurin menneen yhä huonommaksi. Keskusteluihin kaivataankin lisää asiallisuutta ja toisten arvostamista.

Sanotaan, että käytöstavat ovat muuttuneet: se mikä ennen oli sopimatonta, tuntuu nyt yleiseltä tavalta. Nämä ilmiöt heijastuvat tietysti myös työyhteisöihin tai yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen, kuten politiikan toimintatapoihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tiedonvälityksen muutokset, kuten somealustat, ovat mahdollistaneet näkemysten ilmi tuomisen melko pidäkkeettömästi – jopa aggressiivisesti. Valitettavasti tämä ei rajoitu vain verbaliikkaan, sillä erityisesti soten henkilöstön kokemat uhkatilanteet ovat päivittäisiä.

Näistä syistä Kainuun hyvinvointialue on toiminnassaan sitoutunut useiden muiden julkisten organisaatioiden tavoin #Hyvinsanottu-hankkeen tavoitteisiin. Rakentavan ja toisia arvostavan keskustelun edistäminen nähdään tärkeäksi myös Kainuussa.

Hyvä käytös on yksinkertaisimmillaan toisten huomioon ottamista ja koskemattomuutta. Mutta miten erottaa asiallinen asiattomasta tai epäkohtien esiin nostaminen vahingoittamistarkoituksesta?

Sopivuutta tai asiallisuutta voi punnita esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä, jotka voivat ohjata lopputulosta:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tiedänkö varmasti tosiasiat vai jaanko oletuksia?

Onko kyse asiasta vai henkilöstä?

Pystynkö sanomaan asiat kasvotusten vai pysynkö nimettömänä?

Miltä minusta tuntuisi olla kyseessä olevana kohteena?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Loukkaanko jonkun oikeuksia, esim. yksityisyyttä tai turvallisuutta?

Voinko aiheuttaa toimillani vahinkoa, esim. asiakkaille tai organisaatiolle?

Pystynkö itse vastaamaan mahdollisista seurauksista?

Viranhaltijoiden ja erityisesti johtavassa asemassa olevien tulee voida ottaa vastaan heihin kohdistettua kritiikkiä, oletuksena työntekijöitä enemmän. Tässä lähtökohtana on aina avoin ja rakentava palaute työpaikalla. Esihenkilöiden velvollisuutena on puuttua ongelmiin ja edistää asioita toimivaltansa puitteissa. Edelleen työsuojelun, ammattijärjestön tai valvovien viranomaisten edustajat voivat joissain tapauksissa olla toimivia kanavia saada epäkohtia korjattua.

Sananvapaus tarkoittaa jokaisen mahdollisuuksia julkiseen mielipiteen ilmaisuun, mutta myös sitä, että jokaisella on vastuu toiminnastaan. Tähän liittyen työelämässä lojaliteettivelvoite tarkoittaa, ettei työ- ja virkasuhteessa toimiva saa julkisilla ilmaisuillaan vahingoittaa työnantajaansa.

Julkisorganisaatioissa työskentelevien yhteiskunnallinen keskustelu ei ole rajoitettua, mutta totuuksien vastaisuus tai toisten oikeuksien loukkaaminen eivät kuulu sananvapauden suojaan.

Terho Pekkala

viestintäjohtaja

Kainuun hyvinvointialue

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä