Mielipiteet

Lukijan mielipide: Valta sumentaa maalaisjärjen

Kainuun hyvinvointialue on valinnut uuden johtajan, ja hallitus on laatinut johtajasopimuksen. Onnittelut valinnasta, Jukka Lindberg . Samalla olemme valitsemassa vastuualuepäälliköitä. Johtajasopimuksessa on sovittu, että hyvinvointialueen johtajan palkkauksen tulee olla oikeassa suhteessa hyvinvointialuejohtajan alaisen henkilökunnan palkkaukseen nähden. Kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa neuvoteltu olevan 14 200 euroa.

Johtajan palkkataso on sopimuksen mukaan riippuvainen hänen alaistensa palkasta. Lindberg on ollut mukana vastuualuejohtajien valintaprosessissa ja haastatteluissa. Kysymyspatteristo ei ole ennalta sovittu samanlainen kaikille, vaan harkinnan mukainen. Johtajasopimuksesta johtuen näin ollen Lindbergin oma etu on saada valituksi henkilö, joka esittää suurimman palkkavaateen. Se on ristiriidassa hyvinvointialueen intressien kanssa, missä valituksi tulisi tulla sopivin henkilö.

Tässä on suuri eturistiriita ja jääviysongelma. Tätä ei ole hyvinvointialueen hallitus ymmärtänyt. Tämä on piilokorruptiota jääviyden kustannuksella. Lähtökohtaisesti olemme toimineet lainvastaisesti, joten koko valintaprosessi on kyseenalainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asian muuttaa astetta huonompaan valoon johtajasopimuksen pykälä 7 "Erimielisyyksien ratkaiseminen". Siinä todetaan: "Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä, jonka kuluista ja palkkioista hyvinvointialue vastaa."

En voisi edes pahimmassa unessakaan kuvitella allekirjoittavani sopimusta, missä antaisin toisen sopijaosapuolen lähteä käräjöimään itseäni vastaan minun kustannuksellani täysin riippumatta siitä, mikä lopputulema tulee olemaan. Tällä lausekkeella hallituksesta tulee johtajan työrukkanen, kun asian pitäisi olla päin vastoin.

Surullista on myös, että hallitus ei halua hoitaa asioita avoimesti, vaan tässäkin välimiesmenettyssä asiat puidaan salassa ja kalliisti veronmaksajan kustannuksella. Ennen kokematonta hölmöyttä hallitukselta. Avoimuudesta ei enää hallituksen kannata puhua.

Minulle on perusteltu päätöksiä vahvalla uskolla, luottamuksella ja toivolla, ettemme kaikella todennäköisyydellä ajaudu tilanteeseen, missä sopimusta olisi tarvetta tulkita. Usko, toivo ja luottamus Lindbergiin on vahva. Näinhän aina on, sopimusten lähtökohtana aina on usko, luottamus, yhteistyö ja toivo paremmasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sopimuksia joudutaan tulkitsemaan vasta pettymyksen hetkellä, johon kukaan ei usko sopimuksen tekohetkellä, enkä minäkään sellaista toivo. Maailma on kuitenkin ihmeellinen, ennalta arvaamaton. Siksi sopimuksia laadittaessa täytyy käyttää alan ammattilaisia, kuunnella heitä ja ymmärtää. Sopimukset ovat ja pysyvät, sopijat vaihtuvat.

Miksi hyvinvointialueen johtajan kuitenkin täytyi saada ennen näkemätön lauseke sopimukseen, mikäli luottamus, usko ja yhteistyö on hyvä hänenkin näkökulmastaan? Tuliko "Härmän jätkä" taloon ja näytti kainuulaisille, miten niitä sopimuksia rustataan omaksi eduksi?

Toivon hallitukselle jatkossa hieman enemmän paneutumista asioihin. Teillehän jo maksetaan siitä kuukausipalkkaakin, ja ennen kaikkea kysykää viisaammilta, mistä ette itse ymmärrä. Valtuuston jäsenenä luottamus hallitukseen on jo tullut kyseenalaiseksi.

Hannu Suutari

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

aluevaltuutettu (kok.), Kainuun hyvinvointialue

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä