Vihreällä lainalla etua liiketoimintaan!

Ville Pennanen. Kainuun Osuuspankin yrityspalveluiden pankinjohtaja

Kestävä rahoitus on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen liiketoimintaan ja investointeihin kohdistuvaa rahoitusta. Osuuspankissa yritysten vastuullisen rahoittamisen ratkaisua kutsutaan vihreäksi lainaksi, kertoo Kainuun Osuuspankin yrityspalveluiden pankinjohtaja Ville Pennanen. Tällä hetkellä vihreä laina on oiva rahoitusratkaisu esimerkiksi taloyhtiöissä toteutettavien energiaremonttien tai sähkölatausasemien rakentamiseen.

Vihreä laina on myös hyvä erottautumisen tekijä rahoituksen hakijalle: osoitus siitä, että hanke on täyttänyt vihreän rahoituksen myöntöedellytykset ja yritys on huomioinut omassa toiminnassaan ympäristön (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) näkökulmat. Vihreää lainaa voi siis hyvin hyödyntää sidosryhmäviestinnässä sekä maineen ja työnantajamielikuvan rakentamisessa.

Esimerkiksi kerrostaloasunnon ostajalle voi nykyisin olla merkityksellistä sijainnin ja taloudellisten seikkojen lisäksi myös arvopohjaiset asiat. Miten taloyhtiön kierrätys toimii? Kuinka sähköauton lataajat on huomioitu? Onko yhtiössä yhteistä sähköauton latausasemaa tai huoneistokohtaisia latureita?

Yritysten toimittajasuhteissa voi kiinnostus alihankintaketjun toimittajiin ulottua yllättävän pitkälle, sillä suurten yhtiöiden osalta kestävyysraportointi (CSRD) astuu voimaan EU:n alueella vuonna 2025. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pienempien yritysten on nyt hyvä aika pohtia oman toiminnan vaikutusten lisäksi myös toimialan näkymiä kestävän kehityksen näkökulmasta. Pahimmillaan suuryritykset joutuvat vaihtamaan alihankkijoita puutteellisten vastuullisuusvelvoitteiden täyttämisen vuoksi. Asiaan kannattaa siis panostaa.

Pennasen mukaan rahoitusneuvotteluiden yhteydessä pankissa keskustellaan yritysasiakkaiden kanssa perinteisten talouslukujen lisäksi myös vastuullisuusteemoista. Näin pyrimme tukemaan asiakkaitamme vihreän siirtymän toimenpiteissä ja haluamme varmistua yrityksen toiminnan menestyksestä myös tulevaisuudessa.

Pennanen kertoo, että aikaisemmin vastuulliseen rahoitukseen on kuulunut raskas raportointivelvollisuus hiilijalanjäljen ja energian käytön vähenemisestä investoinnin tuloksena. Nykyisellään raportointi on keventynyt lähelle tavanomaista velkakirjalainaan liittyvää raportointia. Kasvavaa raportointia ei kannata siis pelästyä.

Jos pk-yrityksessä tai taloyhtiössä on suunnitteilla kesäksi ympäristökuormitusta vähentävä investointi, esim. aurinkopaneeleiden asennus, kannattaa tällöin huomioida mahdollisuus rahoittaa hanke ympäristöystävällisellä vihreällä lainalla. Rahoitukseen on kytkettävissä jopa tavanomaista kattavampi riskinjakotakaus, mikä vähentää yrityksen omien vakuuksien tarvetta. Vihreä laina on kaiken lisäksi tavanomaista velkakirjalainaa hieman edullisempi, mainostaa Pennanen.

Minkälaisiin hankkeisiin voit saada vihreän lainan?

• Energiatehokkuutta parantaviin remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin

• Energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen

• Sertifioituihin rakennuksiin

• Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen

• Vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen (esimerkiksi sähköauton lataustolpat)

• Luomuviljely

Tutustu tarkemmin OP Kainuun palveluihin