Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Miksi aluevaaleissa kannattaa äänestää?

Koronan vuoksi äänestysprosentti uhkaa jäädä alhaisemmaksi kuin kuntavaaleissa. Ihmisiä vaivaa koronaväsymys. Kyse on kuitenkin tärkeistä asioista, jotka koskevat meitä jokaista. Kyse on siitä, miten Kainuussa järjestetään sosiaalihuolto-, terveys- sekä palo- ja pelastustehtävät.

Mikä uudessa mallissa muuttuu? Suurin muutos on, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueen järjestettäväksi ja rahoitus tulee jatkossa valtiolta.

Ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt ja erityisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Jokainen huostaanotettu lapsi on liikaa, ja asian ennalta ehkäisemiseksi tulee tehdä työtä ja lapsiperheitä tukea monin eri keinoin esimerkiksi tiedotusta ja ohjaavaa informaatiota kehittämällä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Myös vanhusten pahoinvointi ja yksinäisyys ovat lisääntyneet, työntekijät väsyvät liian suuren työtaakan uuvuttamana.

Olemme suurten haasteiden edessä, minkä vuoksi aluevaalien merkitys on suuri ja näkyy ihmisten arjessa. Kyse on siitä, miten sosiaali-, terveys sekä palo- ja pelastustehtävät järjestetään ja ovat saavutettavissa (kriisitilanteissakin koko hyvinvointialueella).

Pääpaino täytyy kohdistaa ennaltaehkäisyyn. Henkilöstöresursseja täytyy lisätä. Työhyvinvointiin panostaminen on osa hyvää johtamista. Työhyvinvointia ei saa nähdä kulueränä, vaan sijoituksena tulevaisuuteen, joka ennaltaehkäisee kuluja myöhemmässä vaiheessa.

Henkilöstöä tulee kuunnella. Ulkopuolisten konsulttien käyttäminen on turhaa verovarojen haaskausta. Sen sijaan tulee arvostaa osaavaa henkilöstöä. Jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. Hyvään johtajuuteen kuuluu kyky osallistaa työntekijää oman työympäristön kehittämiseen, sillä työntekijä tuntee oman työnsä kipukohdat ja pullonkaulat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näen järkevämpänä toteuttaa sote-palvelut julkisena palveluna kuin ulkoistamalla voittoa tavoittelevalle yksityiselle pörssiyhtiölle. Mielestäni voittoa tavoittelevat pörssiyhtiöt, jotka tuottavat terveyspalveluja, pyrkivät maksimoimaan voittoja henkilöstön selkänahasta, ja työntekijät uupuvat työnsä äärelle.

Henkilöstöresurssit tulee olla riittävät ja painopiste täytyy asettaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Korona-aika on kehittänyt etäkokoontumisia, tiedottamista monin eri tavoin. Monia asioita voi järjestää myös hybridikokouksina, kuten myös etävastaanottoja, joissa on yhdistettynä esimerkiksi paikan päällä hoitaja sekä etänä toimiva lääkäri. Näin mahdollistetaan erilaiset mittaukset paikan päällä hoitajan toimesta. Lääkäri voi kirjoittaa reseptit etäyhteydellä suoraan apteekkiin.

Tämän kaltaisilla toimilla saadaan palveluita kehitettyä entistä paremmaksi. Myös sosiaalipalveluita ja ihmisten tietoisuutta erilaisten sosiaalisten tukipalveluiden olemassaolosta ja saatavuudesta tulee kehittää entisestään.

Kehityksen yksi pääpaino tulee asettaa eri toimijoiden yhteistyöhön. Erityisesti ennakoivaan terveydenhoitoon täytyy ottaa järjestöt mukaan. Järjestöjen rooli on kannustaa ja osallistaa ihmisiä esimerkiksi liikkumaan, sillä liike on lääke. Mielestäni ihmisten terveydestä ei saa säästösyistä leikata. Terveyspalvelut on vain järjestettävä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Painopiste on hoitavissa käsissä, ei niinkään turhien seinien ja turhan päällekkäisten hallintojen ylläpitämisessä. Kannustan ihmisiä äänestämällä vaikuttamaan kaikkia koskevaan päätöksentekoon.

Jouni Lämpsä

pääluottamusmies

koulutettu työhyvinvointivalmentaja

aluevaaliehdokas (vas.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä