Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Sote-alueen tukiranka ovat työtä tekevät ihmiset

Kainuun alueella ihmisten määrä vähenee. Maakunta on pitkien välimatkojen alue ja monen iäkkään ihmisen perheestä lapset ovat muuttaneet pois Kainuusta.

On tärkeää luoda hyvä verkosto niistä tekijöistä, joiden tehtävänä on ihmisryhmien hyvinvoinnista huolehtiminen.

Iäkkäillä ihmisillä on tarve saada vertaistukea ja apua elämän perusasioissa – tuki vähentää stressiä ja ylläpitää toiminnallista vireyttä. Jokainen avun saannin kokemus lisää hyvinvointia. Vaativaa työtä tekevät omaishoitajat ovat osa hoidon verkostoa ja siten heidän arvokas panoksensa on tukitoimissa huomioitava.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Iäkkäiden ihmisten kunnon ylläpitämiseen kuuluu ravitsemus, liikunta, henkinen vireys ja elämä, johon liittyy halu elää ja nauttia elämästään. Ei pidä aliarvioida sosiaalisten suhteiden tarvetta: ihmisen onnellisuus syntyy miellyttävistä vuorovaikutustilanteista muiden ihmisten kanssa.

Kotihoito on hyvä asia niille, joiden asuminen kotona hoituu arjen avuin. Kotihoito on vaativaa työtä myös soten ammattilaisille. Huonokuntoiset ja vakavasti muistisairaat eivät kuulu kotiin vaan tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa kaikkina vuorokauden aikoina.

On myös nuorten ihmisten asioiden hoidon tarve. Yhdenkään nuoren tai lapsen ei pidä ottaa vastuuta isommista asioista kuin mitä omat hartiat jaksavat kantaa.

Vammaispalvelujen kehittäminen jatkuu ja keskustelu siitä, kuinka selviytyä arjesta ja miten helpottaa elämää, on vammautuneille ja heidän läheisilleen tärkeä osa hyvinvointia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Päihdetyö ja mielenterveyden tukemisen osa-alueet eivät tulevaisuudessa saa tämän hetken tilanteesta ainakaan heiketä. Varhainen tuki vähentää laitoshoidon tarvetta ja auttaa elämässä pärjäämistä. Kansantaloudellisesti meillä ei ole varaa menettää työikäisiä ihmisiä.

Sote-alueen tukiranka ovat työtä tekevät ihmiset. Ei ole epäselvää, että he ovat oman alansa kehittäjinä ammattilaisia, joiden varaan itse toiminta rakentuu. Eri alojen ammattilaiset ovat voima ja taito eivätkä pelkästään menoerä. Pidetään kiinni siitä, että on halua ja tahtoa hakeutua alalle ja pysyä alalla.

Kainuu on kokonaisuus. Mitkä ovat ne säilytettävät minimipalvelut ja kuinka ne voidaan tarjota lähellä heidän kotejaan?

Vaaleissa on kysymys myös rahan rajallisuudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Perussuomalaisuus on Suomen kansan ja perinteisten arvojen ylläpitämistä. Suomalaisuuteen on kuulunut asioiden hoitaminen "ihmisittäin".

Suomalaisia on noin 0,75 promillea maailman reilusta 7,3 miljardista ihmisestä ja oman tonttimme hoitaminen on meidän omalla vastuulla.

Saara Lukkari

lähihoitaja

aluevaaliehdokas (ps.)

Sotkamo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä